Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Manufacturing Company Performance
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Mikus Dubickis
Recenzents Docente, Dr. oec. Rita Greitāne
Anotācija Anotācija Bakalaura darba autors: Laura Strīķe Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec. Mikus Dubickis Bakalaura darba temats: Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 69 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 32 tabulas, 17 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 21 avots latviešu un 8 angļu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā ir raksturota uzņēmuma darbība, novērtēts uzņēmuma ekonomiskais stāvoklis, veikta uzņēmuma personāla analīze, pēc kuras veikta uzņēmuma stipro un vājo pušu novērtējums. Pēc stipro un vājo pušu apzināšanas tiek konstatētas trīs aktuālas problēmas un piedāvāti risinājumi. Izvirzītās problēmas ir darbinieku lielais virsstundu skaits, problēmas motivācijas sistēmā un prēmijas sistēmas nepiemērotība. Konstatēto problēmu piedāvātie risinājumi ir jauna amata – personāla speciālista izveidošana, maiņu darbu ieviešana un prēmiju aprēķina sistēmas izstrāde. Ieviešot izstrādātos projektus uzņēmums samazinies darbinieku algošanas izmaksas, pieaugs prēmijas sistēmas efektivitāte un palielināsies darbinieku motivācijas līmenis. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Strīķe L.: Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs/ L. Strīķe, M. Dubickis.- Liepājā: RTU, Liepājas filiāle, bakalaura profesionālā studiju programma M. Dubickis 2017. – 69 lpp.
Atslēgas vārdi bakalaura darbs, motivācijas sistēma, prēmiju sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā motivation system, bonus system
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 14.12.2017 21:21:05