Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Project on Improvement of Manufacturing Company Performance
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec. Mikus Dubickis
Reviewer Docente, Dr. oec. Rita Greitāne
Abstract Anotācija Bakalaura darba autors: Laura Strīķe Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec. Mikus Dubickis Bakalaura darba temats: Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 69 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 32 tabulas, 17 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 21 avots latviešu un 8 angļu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā ir raksturota uzņēmuma darbība, novērtēts uzņēmuma ekonomiskais stāvoklis, veikta uzņēmuma personāla analīze, pēc kuras veikta uzņēmuma stipro un vājo pušu novērtējums. Pēc stipro un vājo pušu apzināšanas tiek konstatētas trīs aktuālas problēmas un piedāvāti risinājumi. Izvirzītās problēmas ir darbinieku lielais virsstundu skaits, problēmas motivācijas sistēmā un prēmijas sistēmas nepiemērotība. Konstatēto problēmu piedāvātie risinājumi ir jauna amata – personāla speciālista izveidošana, maiņu darbu ieviešana un prēmiju aprēķina sistēmas izstrāde. Ieviešot izstrādātos projektus uzņēmums samazinies darbinieku algošanas izmaksas, pieaugs prēmijas sistēmas efektivitāte un palielināsies darbinieku motivācijas līmenis. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Strīķe L.: Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs/ L. Strīķe, M. Dubickis.- Liepājā: RTU, Liepājas filiāle, bakalaura profesionālā studiju programma M. Dubickis 2017. – 69 lpp.
Keywords bakalaura darbs, motivācijas sistēma, prēmiju sistēma
Keywords in English motivation system, bonus system
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 14.12.2017 21:21:05