Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Automatizācijas sistēmu ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Development of Automation System Production Company’s Activities
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Uldis Kamols
Recenzents Docents, Dr.oec. Vladimirs Šatrevičs
Anotācija Bakalaura darba autore: Sintija Sedliņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Praktiskais docents, Mg.oec. Uldis Kamols Bakalaura darba temats: Automatizācijas sistēmu ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 70 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 10 tabulas, 18 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 28 avoti latviešu, 2 angļu, un 1 dāņu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Tika veikta ražošanas uzņēmuma SIA “AE Partner” datu analīze un problēmu identificēšana. Ražošanas uzņēmuma būtiskākās problēmas ir jauno darbinieku mainība, nepietiekams darba spēks, ražošanas kļūdu skaita palielināšanāskā arī komunikācijas problēmas. Darba autore izstrādāja priekšlikumus ar mērķi uzlabot automatizācijas sistēmu ražošanas uzņēmuma darbību. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Sedliņa S.: Automatizācijas sistēmu ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs/ S. Sedliņa , U. Kamols.- Liepājā: RTU, Liepājas filiāle, bakalaura profesionālā studiju programma U. Kamols 2017. – 70 lpp.
Atslēgas vārdi kvalitāte, komunikācija, mainības samazināšana, ražošana
Atslēgas vārdi angļu valodā quality, communication, reduction of turnover, production
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 14.12.2017 15:55:28