Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Automatizācijas sistēmu ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Project on Development of Automation System Production Company’s Activities
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec. Uldis Kamols
Reviewer Docents, Dr.oec. Vladimirs Šatrevičs
Abstract Bakalaura darba autore: Sintija Sedliņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Praktiskais docents, Mg.oec. Uldis Kamols Bakalaura darba temats: Automatizācijas sistēmu ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 70 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 10 tabulas, 18 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 28 avoti latviešu, 2 angļu, un 1 dāņu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Tika veikta ražošanas uzņēmuma SIA “AE Partner” datu analīze un problēmu identificēšana. Ražošanas uzņēmuma būtiskākās problēmas ir jauno darbinieku mainība, nepietiekams darba spēks, ražošanas kļūdu skaita palielināšanāskā arī komunikācijas problēmas. Darba autore izstrādāja priekšlikumus ar mērķi uzlabot automatizācijas sistēmu ražošanas uzņēmuma darbību. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Sedliņa S.: Automatizācijas sistēmu ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs/ S. Sedliņa , U. Kamols.- Liepājā: RTU, Liepājas filiāle, bakalaura profesionālā studiju programma U. Kamols 2017. – 70 lpp.
Keywords kvalitāte, komunikācija, mainības samazināšana, ražošana
Keywords in English quality, communication, reduction of turnover, production
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 14.12.2017 15:55:28