Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Personāla mainību ietekmējošo faktoru novērtēšana uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Assessment of Factors Affecting Employee Turnover in Company"
Autors Agija Mocāne
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Gailīte Sarmīte
Recenzents Kalniņš Armands, Mg.paed., Alberta koledža, docents (prakt.)
Anotācija Diplomprojekta autors: Agija Mocāne Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Lektore., Mg.psih. Sarmīte Gailīte Diplomprojekta temats: “Personāla mainību ietekmējošo faktoru novērtēšana organizācijā” Diplomprojekta apjoms: Darbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 70 lappuses, kas sevī ietver 30 attēlus, 11 tabulas, 3 formulas, 26 izmantotās literatūras avotus un 4 pielikumus. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Diplomprojekta darbā tika izmantota mācību literatūra, Centrālās statistikas pārvaldes dati, LR normatīvie akti, uzņēmuma publicētā un nepublicētā informācija un iekšējie dokumenti. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Diplomprojektā tika izanalizēta uzņēmuma struktūra, raksturots personāla mainības jēdziens un tā aprēķināšanas metodes. Tika pētīta iespēja ieviest darbinieku motivācijas un prēmēšanas sistēmu, novērst jauno darbinieku ātru aiziešanu no aģentūras un uzlabot aģentūras iekšējo komunikāciju starp padotajiem un vadību. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Mocāne A. Personāla mainību ietekmējošo faktoru novērtēšana organizācijā: Diplomprojekts / Zinātniskais vadītājs Gailīte S. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2017. – 70 lpp.
Atslēgas vārdi uzņēmuma struktūra, personāla mainības jēdziens un tā aprēķināšanas metodes
Atslēgas vārdi angļu valodā structure of the organization, described the concept of personnel turnover and its methods of calculation
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 11.12.2017 13:44:06