Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Personāla mainību ietekmējošo faktoru novērtēšana uzņēmumā"
Title in English "Assessment of Factors Affecting Employee Turnover in Company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Gailīte Sarmīte
Reviewer Kalniņš Armands, Mg.paed., Alberta koledža, docents (prakt.)
Abstract Diplomprojekta autors: Agija Mocāne Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Lektore., Mg.psih. Sarmīte Gailīte Diplomprojekta temats: “Personāla mainību ietekmējošo faktoru novērtēšana organizācijā” Diplomprojekta apjoms: Darbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 70 lappuses, kas sevī ietver 30 attēlus, 11 tabulas, 3 formulas, 26 izmantotās literatūras avotus un 4 pielikumus. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Diplomprojekta darbā tika izmantota mācību literatūra, Centrālās statistikas pārvaldes dati, LR normatīvie akti, uzņēmuma publicētā un nepublicētā informācija un iekšējie dokumenti. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Diplomprojektā tika izanalizēta uzņēmuma struktūra, raksturots personāla mainības jēdziens un tā aprēķināšanas metodes. Tika pētīta iespēja ieviest darbinieku motivācijas un prēmēšanas sistēmu, novērst jauno darbinieku ātru aiziešanu no aģentūras un uzlabot aģentūras iekšējo komunikāciju starp padotajiem un vadību. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Mocāne A. Personāla mainību ietekmējošo faktoru novērtēšana organizācijā: Diplomprojekts / Zinātniskais vadītājs Gailīte S. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2017. – 70 lpp.
Keywords uzņēmuma struktūra, personāla mainības jēdziens un tā aprēķināšanas metodes
Keywords in English structure of the organization, described the concept of personnel turnover and its methods of calculation
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 11.12.2017 13:44:06