Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Urho3D ietvara izmantošana Android daudzvalodu lietojumprogrammatūras izstrādei
Nosaukums angļu valodā Use of Urho3D Framework for Development of Android Multi-Language Application Software
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs M. Uhanova
Recenzents Anastasija Špakova, M.sc.ing., Accenture Latvia, programmatūras testētāja
Anotācija Bakalaura darbā izpētīta Android daudzvalodu lietojumprogrammatūras izstrāde ar Urho3D ietvaru. Ietvari ir populāri spēles industrijā. Spēles ietvaru var arī pielietot zinātniska lietojuma izstrādei, piemēram, fizikas 3D simulācijai vai citu veidu simulācijai. Darbā tiek analizēts bezmaksas Urho3D ietvars un salīdzināts ar UDK, Unity iOS Pro un Ogre3D ietvariem. Esošā Application-Logic-Views arhitektūra tiek izmantota kopā ar Uhro3D ietvaru lietojumu izstrādes laikā. Ar Urho3D ietvara un Android Studio IDE palīdzību tiek izstrādātas trīs Android daudzvalodu lietojumprogrammatūras. Paskaidrotas izstrādāto lietojumu idejas, kā arī aprakstīti izstrādāto lietojumu projektējumi un rezultāti. Darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmajā nodaļā dots ieskats Android platformā un aprakstīta Android daudzvalodu lietojumprogrammatūras izstrāde Android Studio vidē. Pirmajā nodaļā arī tiek analizēta Android daudzvalodu lietojumprogrammatūra, it īpaši realizācija ar Java Native Interface saskarni Android platformā, un tiek apskatītas JNI problēmas saistītas ar pārstrādāšanu, programmēšanas kļūdām, un veiktspēju. Beidzot īsumā tiek apskatīti CheckJNI, Link un FindBugs analīzes rīki. Otrajā daļā pēc spēles dzinēja un spēles definīcijas izskaidrošanas Urho3D ietvars tiks analizēts un salīdzināts ar UDK, Unity iOS Pro un Ogre3D ietvariem. Otrajā daļā arī aprakstīta Application-Logic-Views arhitektūra. Trešajā nodaļā sniegts apraksts izstrādātājām Android daudzvalodu lietojumprogrammatūrām. Ceturtajā daļā izdarīti secinājumi un definēti tālākie iespējamie pētījumu virzieni. Kopumā darbā ir 79 lappuses, 5 tabulas un 41 attēlu.
Atslēgas vārdi Programmatūras izstrāde, Android daudzvalodu lietojumprogrammatūra, Java Native Interface, Urho3D ietvars, Android Studio IDE.
Atslēgas vārdi angļu valodā Software engineering, Multi-language software application, Java Native Interface, Urho3D framework, Android Studio IDE.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 04.09.2017 17:23:23