Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Urho3D ietvara izmantošana Android daudzvalodu lietojumprogrammatūras izstrādei
Title in English Use of Urho3D Framework for Development of Android Multi-Language Application Software
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor M. Uhanova
Reviewer Anastasija Špakova, M.sc.ing., Accenture Latvia, programmatūras testētāja
Abstract Bakalaura darbā izpētīta Android daudzvalodu lietojumprogrammatūras izstrāde ar Urho3D ietvaru. Ietvari ir populāri spēles industrijā. Spēles ietvaru var arī pielietot zinātniska lietojuma izstrādei, piemēram, fizikas 3D simulācijai vai citu veidu simulācijai. Darbā tiek analizēts bezmaksas Urho3D ietvars un salīdzināts ar UDK, Unity iOS Pro un Ogre3D ietvariem. Esošā Application-Logic-Views arhitektūra tiek izmantota kopā ar Uhro3D ietvaru lietojumu izstrādes laikā. Ar Urho3D ietvara un Android Studio IDE palīdzību tiek izstrādātas trīs Android daudzvalodu lietojumprogrammatūras. Paskaidrotas izstrādāto lietojumu idejas, kā arī aprakstīti izstrādāto lietojumu projektējumi un rezultāti. Darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmajā nodaļā dots ieskats Android platformā un aprakstīta Android daudzvalodu lietojumprogrammatūras izstrāde Android Studio vidē. Pirmajā nodaļā arī tiek analizēta Android daudzvalodu lietojumprogrammatūra, it īpaši realizācija ar Java Native Interface saskarni Android platformā, un tiek apskatītas JNI problēmas saistītas ar pārstrādāšanu, programmēšanas kļūdām, un veiktspēju. Beidzot īsumā tiek apskatīti CheckJNI, Link un FindBugs analīzes rīki. Otrajā daļā pēc spēles dzinēja un spēles definīcijas izskaidrošanas Urho3D ietvars tiks analizēts un salīdzināts ar UDK, Unity iOS Pro un Ogre3D ietvariem. Otrajā daļā arī aprakstīta Application-Logic-Views arhitektūra. Trešajā nodaļā sniegts apraksts izstrādātājām Android daudzvalodu lietojumprogrammatūrām. Ceturtajā daļā izdarīti secinājumi un definēti tālākie iespējamie pētījumu virzieni. Kopumā darbā ir 79 lappuses, 5 tabulas un 41 attēlu.
Keywords Programmatūras izstrāde, Android daudzvalodu lietojumprogrammatūra, Java Native Interface, Urho3D ietvars, Android Studio IDE.
Keywords in English Software engineering, Multi-language software application, Java Native Interface, Urho3D framework, Android Studio IDE.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 04.09.2017 17:23:23