Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Inovatīva iekārtā konstrukcija ar krusteniski līmētu kokmateriālu klāju"
Nosaukums angļu valodā "Innovative suspended structure with cross-laminated timber deck"
Autors Karīna Buka-Vaivade
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Dmitrijs Serdjuks
Recenzents Līga Gaile
Anotācija Maģistra darbā “Inovatīva iekārtā konstrukcija ar krusteniski līmētu kokmateriālu klāju” par pētāmo objektu ir izvēlēta iepriekš saspriegtā iekārtā konstrukcija ar laidumu 60 m, ar galveno konstruktīvo elementu – trošu kopni, un ar klāju no krusteniski līmētiem kokmateriāliem (CLT). Konstrukcijas izstrādei ir noteikts racionālākais no materiāla patēriņa viedokļa trošu kopnes konstruktīvais variants – trošu kopne ar vertikālajiem piekariem, kuras abas joslas savietojas vienā mezglā laiduma vidū. CLT klāja aprēķiniem kā zinātniski efektīvākā ir izmantota reducēto šķērsgriezumu metode. Darbā ir izvirzīta hipotēze, ka no klāja izveidojot patstāvīgu lokveida konstrukciju, ir iespējams panākt, lai daļu no slodzēm uzņemtu koka elementi, tādā veidā samazinot uz trosēm darbojošās slodzes lielumu un, līdz ar to, arī trošu materiāla patēriņu. Ar nolūku izstrādāt inovatīvu iekārtā tilta konstrukciju, veidojot uzsvaru uz atjaunojamo dabas resursu izmantošanu, ir izstrādāta konstrukcija ar klāju no CLT, kas uzņem tilta garenvirzienā darbojošās piepūles. ANSYS APDL vidē ir izstrādāti parametriskie skaitliskie modeļi iepriekš saspriegtajam iekārtajam tiltam ar klāju, kas uzņem, un ar klāju, kas neuzņem tilta garenvirzienā darbojošās piepūles. Izstrādātie modeļi pietiekami precīzi apraksta fizisko konstrukciju uzvedību, kas tika pārbaudīts eksperimentāli, fiziski slogojot iekārto tiltu prototipus ar laidumu 2.17 m. Optimizējot iekārto tiltu skaitliskos modeļus, tika salīdzināti tērauda materiāla patēriņi tiltam ar klāju, kas neuzņem garenpiepūles, un tiltam ar klāju, kas uzņem garenpiepūles. Tika konstatēts, ka darbā izvirzītā hipotēze apstiprinās. Izveidojot konstrukciju ar klāju, kas uzņem tilta garenvirzienā darbojošās piepūles, ir iespējams samazināt trošu materiāla patēriņu par 25%, šim mērķim speciāli nepalielinot klāja materiāla patēriņu. Darbs izstrādāts latviešu valodā. Maģistra darba apjoms ir 81 lappuse, darba sastāvā ir 65 attēli, 15 tabulas, 2 pielikumi. Darba izstrādē izmantots 51 literatūras avots.
Atslēgas vārdi krusteniski līmēti kokmateriāli; iepriekšējais saspriegums; iekārtais tilts; trošu kopne; CLT aprēķina metodika; reducēto šķērsgriezumu metode; efektīvā materiāla lietošana
Atslēgas vārdi angļu valodā CLT; cross-laminated timber; prestressed structure; suspended bridge; cable truss; CLT design method; Transformed section method; effective material use
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 19.06.2017 08:27:47