Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Inovatīva iekārtā konstrukcija ar krusteniski līmētu kokmateriālu klāju"
Title in English "Innovative suspended structure with cross-laminated timber deck"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Dmitrijs Serdjuks
Reviewer Līga Gaile
Abstract Maģistra darbā “Inovatīva iekārtā konstrukcija ar krusteniski līmētu kokmateriālu klāju” par pētāmo objektu ir izvēlēta iepriekš saspriegtā iekārtā konstrukcija ar laidumu 60 m, ar galveno konstruktīvo elementu – trošu kopni, un ar klāju no krusteniski līmētiem kokmateriāliem (CLT). Konstrukcijas izstrādei ir noteikts racionālākais no materiāla patēriņa viedokļa trošu kopnes konstruktīvais variants – trošu kopne ar vertikālajiem piekariem, kuras abas joslas savietojas vienā mezglā laiduma vidū. CLT klāja aprēķiniem kā zinātniski efektīvākā ir izmantota reducēto šķērsgriezumu metode. Darbā ir izvirzīta hipotēze, ka no klāja izveidojot patstāvīgu lokveida konstrukciju, ir iespējams panākt, lai daļu no slodzēm uzņemtu koka elementi, tādā veidā samazinot uz trosēm darbojošās slodzes lielumu un, līdz ar to, arī trošu materiāla patēriņu. Ar nolūku izstrādāt inovatīvu iekārtā tilta konstrukciju, veidojot uzsvaru uz atjaunojamo dabas resursu izmantošanu, ir izstrādāta konstrukcija ar klāju no CLT, kas uzņem tilta garenvirzienā darbojošās piepūles. ANSYS APDL vidē ir izstrādāti parametriskie skaitliskie modeļi iepriekš saspriegtajam iekārtajam tiltam ar klāju, kas uzņem, un ar klāju, kas neuzņem tilta garenvirzienā darbojošās piepūles. Izstrādātie modeļi pietiekami precīzi apraksta fizisko konstrukciju uzvedību, kas tika pārbaudīts eksperimentāli, fiziski slogojot iekārto tiltu prototipus ar laidumu 2.17 m. Optimizējot iekārto tiltu skaitliskos modeļus, tika salīdzināti tērauda materiāla patēriņi tiltam ar klāju, kas neuzņem garenpiepūles, un tiltam ar klāju, kas uzņem garenpiepūles. Tika konstatēts, ka darbā izvirzītā hipotēze apstiprinās. Izveidojot konstrukciju ar klāju, kas uzņem tilta garenvirzienā darbojošās piepūles, ir iespējams samazināt trošu materiāla patēriņu par 25%, šim mērķim speciāli nepalielinot klāja materiāla patēriņu. Darbs izstrādāts latviešu valodā. Maģistra darba apjoms ir 81 lappuse, darba sastāvā ir 65 attēli, 15 tabulas, 2 pielikumi. Darba izstrādē izmantots 51 literatūras avots.
Keywords krusteniski līmēti kokmateriāli; iepriekšējais saspriegums; iekārtais tilts; trošu kopne; CLT aprēķina metodika; reducēto šķērsgriezumu metode; efektīvā materiāla lietošana
Keywords in English CLT; cross-laminated timber; prestressed structure; suspended bridge; cable truss; CLT design method; Transformed section method; effective material use
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 19.06.2017 08:27:47