Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums ''Ruļļu materiālu jumta segums, tā pielietojums būvniecībā''; diplomprojekts ''Klubs uz 300 cilvēkiem Salienas ciemā''
Nosaukums angļu valodā ''Roofing Membranes and Solutions for Construction''; Diploma Project ''Club House for 300 People in the Saliena Village''
Autors Anatolijs Dilba
Struktūrvienība 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments
Darba vadītājs A.Korjakins
Recenzents
Anotācija Anotacija Darba autors: Anatolijs Dilba Petnieciskas daas tema: „Ruu materialu jumta segums, ta pielietojums buvnieciba”. Darba petnieciskaja daa tiek apskatits rumaterialu jumta seguma ipašibas, pielietojums un uzskaitit biežakie izveides defekti, ka ari tiek veikta tirgus izpete par pieejamajiem materialiem un to cenam. Apre inu daa tiek veikta ekonosmika analize salidzinot rumaterialu jumta segumu ar citiem popularakajiem jumta segumiem. Inženierprojekta tema: „Klubs Salienas ciema”. Inženierprojekta tiek izstradats kluba ekas ar 300 vietam jaunbuves projekts Salienas ciema. Eka paredzeta plaša skatitaju zale ar skatuvi, ka ari dažadas papildtelpas dažadiem pulciiem ciema kulturas dzives attistibai. Kopeja ekas lietderiga platiba sastada 1162.9m2. Darba tiek apskatiti sekojoši jautajumi: arhitekturas un principialie inženiertehniskie risinajumi, buvdarbu organizešana un tehnolo ija, tiek veikts galveno nesošo konstrukciju apre ins (kopne, kolonna, pamatne, pamats), ka ari sniegts objekta ekonomiskais pamatojums tames veida. Darba apjoms: 157 lapas. Darba teksta apjoma ievietoti 38 atteli, 27 tabula un 34 informacijas avoti. Pievienoto rasejuma lapu skaits – 8.
Atslēgas vārdi Diplomprojekts Petnieciskas daas tema: Ruu materialu jumta segums, ta pielietojums buvnieciba Inženierprojekta tema: Klubs Salienas ciema
Atslēgas vārdi angļu valodā Graduate Work Research part’s theme: Roll roofing materials, its use in construction Engineering project’s theme: Club in Saliena village
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2017 18:26:02