Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language ''Ruļļu materiālu jumta segums, tā pielietojums būvniecībā''; diplomprojekts ''Klubs uz 300 cilvēkiem Salienas ciemā''
Title in English ''Roofing Membranes and Solutions for Construction''; Diploma Project ''Club House for 300 People in the Saliena Village''
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor A.Korjakins
Reviewer
Abstract Anotacija Darba autors: Anatolijs Dilba Petnieciskas daas tema: „Ruu materialu jumta segums, ta pielietojums buvnieciba”. Darba petnieciskaja daa tiek apskatits rumaterialu jumta seguma ipašibas, pielietojums un uzskaitit biežakie izveides defekti, ka ari tiek veikta tirgus izpete par pieejamajiem materialiem un to cenam. Apre inu daa tiek veikta ekonosmika analize salidzinot rumaterialu jumta segumu ar citiem popularakajiem jumta segumiem. Inženierprojekta tema: „Klubs Salienas ciema”. Inženierprojekta tiek izstradats kluba ekas ar 300 vietam jaunbuves projekts Salienas ciema. Eka paredzeta plaša skatitaju zale ar skatuvi, ka ari dažadas papildtelpas dažadiem pulciiem ciema kulturas dzives attistibai. Kopeja ekas lietderiga platiba sastada 1162.9m2. Darba tiek apskatiti sekojoši jautajumi: arhitekturas un principialie inženiertehniskie risinajumi, buvdarbu organizešana un tehnolo ija, tiek veikts galveno nesošo konstrukciju apre ins (kopne, kolonna, pamatne, pamats), ka ari sniegts objekta ekonomiskais pamatojums tames veida. Darba apjoms: 157 lapas. Darba teksta apjoma ievietoti 38 atteli, 27 tabula un 34 informacijas avoti. Pievienoto rasejuma lapu skaits – 8.
Keywords Diplomprojekts Petnieciskas daas tema: Ruu materialu jumta segums, ta pielietojums buvnieciba Inženierprojekta tema: Klubs Salienas ciema
Keywords in English Graduate Work Research part’s theme: Roll roofing materials, its use in construction Engineering project’s theme: Club in Saliena village
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 17.06.2017 18:26:02