Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Sēņu resursu izmantošana Latvijas mežu pievienotās vērtības palielināšanai".
Nosaukums angļu valodā "Usage of mushroom resources for raising added value of Latvian forests".
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Dagnija Blumberga
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba autore ir Marta Megne un darba tēma ir “Sēņu resursu izmantošana Latvijas mežu pievienotās vērtības palielināšanai”. Bakalaura darba mērķis ir Latvijas situācijas izpēte sēņu resursu izmantošanā, priekšlikumu sniegšana par nepieciešamajām izmaiņām meža pārvaldes struktūrā un iespējamo attīstības scenāriju izvirzīšana sēņu resursu izmantošanai, kas veicinātu produktu un pakalpojumu izveidi no sēņu resursiem ar augstu pievienoto vērtību. Darbā veikta literatūras analīze par sēnēm un tām nepieciešamajiem apkārtējās vides apstākļiem, apskats par Latvijas mežiem un to resursu izmantojumu, likumdošana, kas reglamentē meža nozari un meža resursu izmantošanu, sēņu resursu un pakalpojumu izmantošana ārvalstīs un Latvijā. Darba praktiskajā daļā ierosināti divi priekšlikumi sēņu resursu izmantošanai un nozares attīstībai, lai sniegtu ilgtspējīgu piedāvājumu gan sabiedrībai, gan valstij u.c. ieinteresētajām pusēm. Bakalaura darbs sastāv no 6 nodaļām un 36 apakšnodaļām, priekšlikumiem, secinājumiem un 2 pielikumiem, darba izstrādē izmantoti 124 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi sēnes, meža nekoksnes resursi, mežs
Atslēgas vārdi angļu valodā mushrooms, forest non-wood products, forest
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2017 13:33:51