Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Environmental Science
Title in original language "Sēņu resursu izmantošana Latvijas mežu pievienotās vērtības palielināšanai".
Title in English "Usage of mushroom resources for raising added value of Latvian forests".
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Dagnija Blumberga
Reviewer
Abstract Bakalaura darba autore ir Marta Megne un darba tēma ir “Sēņu resursu izmantošana Latvijas mežu pievienotās vērtības palielināšanai”. Bakalaura darba mērķis ir Latvijas situācijas izpēte sēņu resursu izmantošanā, priekšlikumu sniegšana par nepieciešamajām izmaiņām meža pārvaldes struktūrā un iespējamo attīstības scenāriju izvirzīšana sēņu resursu izmantošanai, kas veicinātu produktu un pakalpojumu izveidi no sēņu resursiem ar augstu pievienoto vērtību. Darbā veikta literatūras analīze par sēnēm un tām nepieciešamajiem apkārtējās vides apstākļiem, apskats par Latvijas mežiem un to resursu izmantojumu, likumdošana, kas reglamentē meža nozari un meža resursu izmantošanu, sēņu resursu un pakalpojumu izmantošana ārvalstīs un Latvijā. Darba praktiskajā daļā ierosināti divi priekšlikumi sēņu resursu izmantošanai un nozares attīstībai, lai sniegtu ilgtspējīgu piedāvājumu gan sabiedrībai, gan valstij u.c. ieinteresētajām pusēm. Bakalaura darbs sastāv no 6 nodaļām un 36 apakšnodaļām, priekšlikumiem, secinājumiem un 2 pielikumiem, darba izstrādē izmantoti 124 literatūras avoti.
Keywords sēnes, meža nekoksnes resursi, mežs
Keywords in English mushrooms, forest non-wood products, forest
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 15.06.2017 13:33:51