Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmija
Nosaukums Celulozes katalītiskā pirolīze, izmantojot TGA-FTIR metodi.
Nosaukums angļu valodā Catalytic pyrolysis of cellulose, using TGA-FTIR method.
Autors Reinis Graviņš
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Mg. chem. K.Lazdoviča, Dr. hab. chem. V. Kampars
Recenzents Dr. chem. K.Māliņš
Anotācija CELULOZES KATALĪTISKĀ PIROLĪZE, IZMANTOJOT TGA-FTIR METODI Bakalaura darbā pētīta celulozes pirolīze katalītiskos un nekatalītiskos apstākļos, izmantojot TG-FTIR analīzes metodi. Katalītiskajā celulozes pirolīzē kā katalizatori izmantoti alumosilikātu ceolīti – HY, HZSM–5(23:1), HZSM–5(50:1), ZSM–5(70:1) un silikātu - MCM¬–41 ceolīts. Izmantojot TG-FTIR metodi, tika identificēti celulozes pirolīzes procesā radušies savienojumi, kā arī izvērtēta katalizatoru ietekme uz produktu veidošanos un relatīvo iznākumu. Literatūras apskatā ir apkopota informācija par laika periodu no 1993. līdz 2016. gadam. Zinātniskie raksti ņemti no žurnāliem Journal of Applied and Analytical Pyrolysis, Bioresource Technology, Fuel, Biomass and Bioenergy, Journal of Fuel Chemistry and Technology, Carbohydrate polymers, Renewable & Sustainable Energy, Fuel Processing Technology, Thermochimica Acta, Journal of Mass Spectrometry, Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 55 lpp. Darbā ir 25 attēli un 13 tabulas. Izmantoti 32 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Celuloze, katalītiskā pirolīze, ceolīti, TGA-FTIR, ogļūdeņraži.
Atslēgas vārdi angļu valodā Cellulose, catalytic pyrolisis, zeolites, TGA-FTIR, hydrocarbons.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2017 11:49:31