Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemistry
Title in original language Celulozes katalītiskā pirolīze, izmantojot TGA-FTIR metodi.
Title in English Catalytic pyrolysis of cellulose, using TGA-FTIR method.
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Mg. chem. K.Lazdoviča, Dr. hab. chem. V. Kampars
Reviewer Dr. chem. K.Māliņš
Abstract CELULOZES KATALĪTISKĀ PIROLĪZE, IZMANTOJOT TGA-FTIR METODI Bakalaura darbā pētīta celulozes pirolīze katalītiskos un nekatalītiskos apstākļos, izmantojot TG-FTIR analīzes metodi. Katalītiskajā celulozes pirolīzē kā katalizatori izmantoti alumosilikātu ceolīti – HY, HZSM–5(23:1), HZSM–5(50:1), ZSM–5(70:1) un silikātu - MCM¬–41 ceolīts. Izmantojot TG-FTIR metodi, tika identificēti celulozes pirolīzes procesā radušies savienojumi, kā arī izvērtēta katalizatoru ietekme uz produktu veidošanos un relatīvo iznākumu. Literatūras apskatā ir apkopota informācija par laika periodu no 1993. līdz 2016. gadam. Zinātniskie raksti ņemti no žurnāliem Journal of Applied and Analytical Pyrolysis, Bioresource Technology, Fuel, Biomass and Bioenergy, Journal of Fuel Chemistry and Technology, Carbohydrate polymers, Renewable & Sustainable Energy, Fuel Processing Technology, Thermochimica Acta, Journal of Mass Spectrometry, Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 55 lpp. Darbā ir 25 attēli un 13 tabulas. Izmantoti 32 literatūras avoti.
Keywords Celuloze, katalītiskā pirolīze, ceolīti, TGA-FTIR, ogļūdeņraži.
Keywords in English Cellulose, catalytic pyrolisis, zeolites, TGA-FTIR, hydrocarbons.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 15.06.2017 11:49:31