Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Teksta analīzes nozīme būvniecības nozares tekstu tulkošanā
Nosaukums angļu valodā The Importance of Text Analysis in the Translation of Civil Engineering Texts.
Struktūrvienība 02A00 Ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Dr.philol., profesore Larisa Iļinska
Recenzents Dr.philol., Mag.oec., profesore Marina Platonova
Anotācija Maģistra darba “Teksta analīzes nozīme būvniecības nozares tekstu tulkošanā” autore ir maģistra profesionālo studiju programmas “Tehniskā tulkošana” 2. kursa studente Asmika Manveljana. Maģistra darbā ir aprakstīta sākotnējās teksta analīzes nozīme būvniecības nozares tekstu tulkošanā. Darbā ir aprakstīti arī analīzes pamatprincipi, iespējamās procedūras un metodes, ko tulkotājs var izmantot izvēlētā analīzes modeļa īstenošanā. Autore skaidro, kādi sarežģījumi rodas detalizētas teksta analīzes gaitā, un apraksta, kādas stratēģijas un procedūras var izmantot to risināšanai tulkošanas procesā. Maģistra darbu veido ievads, teorētiskā daļa, praktiskā daļa — V. I. Rijenko avota teksta “Строительство дома от фундамента до крыши” (Mājas būvniecība no pamatiem līdz jumtam) tulkojums angļu valodā —, secinājumi, bibliogrāfija un pielikumi — terminu glosārijs un avota teksts krievu valodā. Darbā kopā ir 124 lappuses, neskaitot pielikumus. Bibliogrāfijas sarakstā ir norādītas 28 grāmatas un raksti un 8 tiešsaistes resursi.
Atslēgas vārdi Būvniecības nozares teksti, teksta analīze, pirmstulkojuma analīze, ekstratekstuālie faktori, intratekstuālie faktori
Atslēgas vārdi angļu valodā Civil Engineering Texts, Textual Analysis, Pre-Translation Analysis, Extratextual Factors, Intratextual Factors
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2017 19:17:58