Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Olefīnu iekšmolekulāras jodsulfenilēšanas reakcijas izpēte.
Nosaukums angļu valodā Investigation of intramolecular iodosulfenylation of olefins.
Autors Renāte Melngaile
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. chem. Aigars Jirgensons; Mg. chem. A.Ņikitjuka
Recenzents Dr. chem. Māris Turks
Anotācija Izstrādāta metode 1,3-oksatiolāna imīnija sāls atvasinājumu un tā pārgrupēšanās produktu iegūšanai, kas balstīta uz O-alil-N,N-dimetilkarbamāta sulfenilēšanas reakcijas joda klātienē. Aplūkota 1,3-oksatiolāna atvasinājumu stabilitāte hidrolīzes apstākļos un tā izmantošana tiirānu sintēzē. Izstrādāta viena reaktora tiirānu sintēze, noskaidrota reakcijas efektivitāte atkarībā no reakcijā izmantotās bāzes, joda ķerāja, temperatūras un šķīdinātāja. Bakalaura darba literatūras apskatā apkopotas tiirānu iegūšanas metodes un to veidošanās mehānismi. Darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 45 lpp. Darbs satur 2 attēlus, 44 shēmas, 5 tabulas, tajā izmantoti 52 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi TIIRĀNI, TIIRĀNU SINTĒZE, SĒRA PIEVIENOŠANA ALKĒNIEM, OKSIRĀNU UZŠĶELŠANA, OLEFĪNU SULFENILĒŠANAS REAKCIJA
Atslēgas vārdi angļu valodā THIIRANES, SYNTHESIS OF THIIRANES, SULFUR ADDITION TO ALKENES, RING OPENNING OF OXIRANE, SULFENYLATION OF OLEFINE
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2017 18:21:41