Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Olefīnu iekšmolekulāras jodsulfenilēšanas reakcijas izpēte.
Title in English Investigation of intramolecular iodosulfenylation of olefins.
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr. chem. Aigars Jirgensons; Mg. chem. A.Ņikitjuka
Reviewer Dr. chem. Māris Turks
Abstract Izstrādāta metode 1,3-oksatiolāna imīnija sāls atvasinājumu un tā pārgrupēšanās produktu iegūšanai, kas balstīta uz O-alil-N,N-dimetilkarbamāta sulfenilēšanas reakcijas joda klātienē. Aplūkota 1,3-oksatiolāna atvasinājumu stabilitāte hidrolīzes apstākļos un tā izmantošana tiirānu sintēzē. Izstrādāta viena reaktora tiirānu sintēze, noskaidrota reakcijas efektivitāte atkarībā no reakcijā izmantotās bāzes, joda ķerāja, temperatūras un šķīdinātāja. Bakalaura darba literatūras apskatā apkopotas tiirānu iegūšanas metodes un to veidošanās mehānismi. Darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 45 lpp. Darbs satur 2 attēlus, 44 shēmas, 5 tabulas, tajā izmantoti 52 literatūras avoti.
Keywords TIIRĀNI, TIIRĀNU SINTĒZE, SĒRA PIEVIENOŠANA ALKĒNIEM, OKSIRĀNU UZŠĶELŠANA, OLEFĪNU SULFENILĒŠANAS REAKCIJA
Keywords in English THIIRANES, SYNTHESIS OF THIIRANES, SULFUR ADDITION TO ALKENES, RING OPENNING OF OXIRANE, SULFENYLATION OF OLEFINE
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 14.06.2017 18:21:41