Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmija
Nosaukums Uz TiO<sub>2</sub> nanošķiedrām uznesti jauni zelta katalizatori glicerīna oksidēšanai
Nosaukums angļu valodā Novel gold catalysts, supported on TiO<sub>2</sub> nanofibers, for glycerol oxidation process
Autors Jānis Kunakovs
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr.chem. S.Čornaja, Dr.chem. S.Žižkuna
Recenzents Dr.phys.S.Beļakovs
Anotācija UZ TiO2 NANOŠĶIEDRĀM UZNESTI JAUNI ZELTA KATALIZATORI GLICERĪNA OKSIDĒŠANAI Maģistra darba literatūras apskatā apkopotas un analizētas zinātniskās publikācijas par uznesto zeltu saturošo katalizatoru izmantošanu spirtu, tai skaitā glicerīna, oksidēšanas procesos. Eksperimentāli pētītas dažādu jaunu uznesto zeltu, pallādiju un platīnu saturošo nanokompozītu, kas uznesti uz TiO2 nanošķiedrām, fizikālās īpašības. Pētīta jauno kompozītu katalītiskā aktivitāte glicerīna oksidēšanas procesos ar molekulāro skābekli. Pētīta kompozītu un oksidēšanas apstākļu parametru ietekme uz glicerīna konversiju un oksidēšanas produktu selektivitāti un iznākumu. Noteikti optimālie parametri selektīvai glicerīnskābes iegūšanai 0.5wt%Au/NF-TiO2, 2.5wt%Pd/NF-TiO2 un 4.8wt%Pt/NF-TiO2 katalizatoru klātbūtnē. Salīdzināta katalizatoru aktivitāte un selektivitāte. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 94 lpp. Darbs satur 30 attēlus, 16 tabulas, 3 pielikumus un tajā izmantoti 103 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Glicerīns, skābeklis, oksidēšana, zelts, pallādijs, platīns, nanošķiedras
Atslēgas vārdi angļu valodā Glycerol, oxygen, oxidation, gold, palladium, platinum, nanofibers
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2017 15:10:11