Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemistry
Title in original language Uz TiO<sub>2</sub> nanošķiedrām uznesti jauni zelta katalizatori glicerīna oksidēšanai
Title in English Novel gold catalysts, supported on TiO<sub>2</sub> nanofibers, for glycerol oxidation process
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr.chem. S.Čornaja, Dr.chem. S.Žižkuna
Reviewer Dr.phys.S.Beļakovs
Abstract UZ TiO2 NANOŠĶIEDRĀM UZNESTI JAUNI ZELTA KATALIZATORI GLICERĪNA OKSIDĒŠANAI Maģistra darba literatūras apskatā apkopotas un analizētas zinātniskās publikācijas par uznesto zeltu saturošo katalizatoru izmantošanu spirtu, tai skaitā glicerīna, oksidēšanas procesos. Eksperimentāli pētītas dažādu jaunu uznesto zeltu, pallādiju un platīnu saturošo nanokompozītu, kas uznesti uz TiO2 nanošķiedrām, fizikālās īpašības. Pētīta jauno kompozītu katalītiskā aktivitāte glicerīna oksidēšanas procesos ar molekulāro skābekli. Pētīta kompozītu un oksidēšanas apstākļu parametru ietekme uz glicerīna konversiju un oksidēšanas produktu selektivitāti un iznākumu. Noteikti optimālie parametri selektīvai glicerīnskābes iegūšanai 0.5wt%Au/NF-TiO2, 2.5wt%Pd/NF-TiO2 un 4.8wt%Pt/NF-TiO2 katalizatoru klātbūtnē. Salīdzināta katalizatoru aktivitāte un selektivitāte. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 94 lpp. Darbs satur 30 attēlus, 16 tabulas, 3 pielikumus un tajā izmantoti 103 literatūras avoti.
Keywords Glicerīns, skābeklis, oksidēšana, zelts, pallādijs, platīns, nanošķiedras
Keywords in English Glycerol, oxygen, oxidation, gold, palladium, platinum, nanofibers
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 14.06.2017 15:10:11