Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Monolīto vietas pāļu un diafragmu sienu jaunākās tehnoloģijas"
Nosaukums angļu valodā "New technologies of monolithic in situ piles and diaphragm walls"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Videvuds Ārijs Lapsa
Recenzents Jānis Villa
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Monolīto vietas pāļu un diafragmu sienu jaunākās tehnoloģijas”. Darba tēma ir izvēlēta, ņemot vērā to, cik nozīmīgu vietu būvniecībā ieņem pamati un pamatnes. Šīs konstrukcijas paver iespējas ierīkot visdažādākās būves, pie visdažādākajiem grunts apstākļiem. Tāpat šīs konstrukcijas var tikt izmantotas 2 lielos Latvijas un arī Baltijas infrastruktūras projektos, kas tuvākajā laikā varētu tikt uzsākti – „Rail Baltica” un „Ziemeļu pārvads”. Darba ietvaros, sākumā ir apskatītas jaunākās un mūsdienās plašāk lietotās monolīto vietas pāļu ierīkošanas tehnoloģijas. Pāļu tehnoloģijas sadalītas pēc tā, vai grunts tiek izņemta vai arī sablīvēta pie pāļu ierīkošanas. Tiek aplūkotas arī 2 latviešu zinātnieku – Videvuda Ārija Lapsas un Andreja Krasņikova – izstrādātās stiegrota betona skrūvpāļa izbūves tehnoloģijas. Darbā ir aplūkots, kā šīs patentētās tehnoloģijas atšķiras no jau zināmajām tehnoloģijām, jo īpaši koniskās formas skrūvpālis. Aplūkotas katras tehnoloģijas galvenās pozitīvās īpašības un pielietošanas iespējas. Šī darba ietvaros tiek aplūkotas arī jaunākās un biežāk izmantotās tehnoloģijas diafragmu sienu ierīkošanā, kā arī apskatīts latviešu zinātnieku izstrādātais diafragmu sienu ierīkošanas paņēmiens, izmantojot speciālu kombainu, kas ļauj sienas izbūves procesu veikt nepārtrauktas plūsmas veidā. Darba praktiskajā daļā tiek izstrādāts aprēķina modelis koniskas formas stiegrotam betona skrūvpālim. Ar datorprogrammu „SolidWorks” tiek izstrādāts modelis un piedāvāta aprēķina metodika, izmantojot spēkā esošos normatīvus un ņemot vērā pāļa īpašības. Tāpat darbā tiek piedāvātas iespējas, kā būtu iespējams vēl uzlabot diafragmu sienu izbūves kombainu un padarīt šo procesu produktīvāku un automatizētāku. Maģistra darbā kopējais lapu skaits ir 74. Darbā ir iekļauti 33 attēli (tai skaitā arī diagrammas) un 9 tabulas. Darba rakstīšanā ir izmantoti kopumā 28 dažādi literatūras un informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Monolītie vietas pāļi, diafragmu sienas, jaunākās tehnoloģijas, betona skrūvpālis
Atslēgas vārdi angļu valodā Monolithic in situ piles, diaphragm walls, new technologies, concrete screw pile
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2017 13:24:06