Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Monolīto vietas pāļu un diafragmu sienu jaunākās tehnoloģijas"
Title in English "New technologies of monolithic in situ piles and diaphragm walls"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Videvuds Ārijs Lapsa
Reviewer Jānis Villa
Abstract Maģistra darba tēma ir „Monolīto vietas pāļu un diafragmu sienu jaunākās tehnoloģijas”. Darba tēma ir izvēlēta, ņemot vērā to, cik nozīmīgu vietu būvniecībā ieņem pamati un pamatnes. Šīs konstrukcijas paver iespējas ierīkot visdažādākās būves, pie visdažādākajiem grunts apstākļiem. Tāpat šīs konstrukcijas var tikt izmantotas 2 lielos Latvijas un arī Baltijas infrastruktūras projektos, kas tuvākajā laikā varētu tikt uzsākti – „Rail Baltica” un „Ziemeļu pārvads”. Darba ietvaros, sākumā ir apskatītas jaunākās un mūsdienās plašāk lietotās monolīto vietas pāļu ierīkošanas tehnoloģijas. Pāļu tehnoloģijas sadalītas pēc tā, vai grunts tiek izņemta vai arī sablīvēta pie pāļu ierīkošanas. Tiek aplūkotas arī 2 latviešu zinātnieku – Videvuda Ārija Lapsas un Andreja Krasņikova – izstrādātās stiegrota betona skrūvpāļa izbūves tehnoloģijas. Darbā ir aplūkots, kā šīs patentētās tehnoloģijas atšķiras no jau zināmajām tehnoloģijām, jo īpaši koniskās formas skrūvpālis. Aplūkotas katras tehnoloģijas galvenās pozitīvās īpašības un pielietošanas iespējas. Šī darba ietvaros tiek aplūkotas arī jaunākās un biežāk izmantotās tehnoloģijas diafragmu sienu ierīkošanā, kā arī apskatīts latviešu zinātnieku izstrādātais diafragmu sienu ierīkošanas paņēmiens, izmantojot speciālu kombainu, kas ļauj sienas izbūves procesu veikt nepārtrauktas plūsmas veidā. Darba praktiskajā daļā tiek izstrādāts aprēķina modelis koniskas formas stiegrotam betona skrūvpālim. Ar datorprogrammu „SolidWorks” tiek izstrādāts modelis un piedāvāta aprēķina metodika, izmantojot spēkā esošos normatīvus un ņemot vērā pāļa īpašības. Tāpat darbā tiek piedāvātas iespējas, kā būtu iespējams vēl uzlabot diafragmu sienu izbūves kombainu un padarīt šo procesu produktīvāku un automatizētāku. Maģistra darbā kopējais lapu skaits ir 74. Darbā ir iekļauti 33 attēli (tai skaitā arī diagrammas) un 9 tabulas. Darba rakstīšanā ir izmantoti kopumā 28 dažādi literatūras un informācijas avoti.
Keywords Monolītie vietas pāļi, diafragmu sienas, jaunākās tehnoloģijas, betona skrūvpālis
Keywords in English Monolithic in situ piles, diaphragm walls, new technologies, concrete screw pile
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 14.06.2017 13:24:06