Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Lamellarīna D analogu jaunas sintēzes metodes izstrāde.
Nosaukums angļu valodā Novel approach toward synthesis of Lamellarin D analogues.
Autors Alise Viļčevska
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs PhD Dmitrijs Čerņaks
Recenzents Dr. chem. Raivis Žalubovskis
Anotācija LAMELLARĪNS D, INDOLIZĪNS, [3+2] CIKLOPIEVIENOŠANAS REAKCIJA, LAMELLARĪNA PAMATSRUKTŪRA Maģistra darbs veltīts lamellarīna D analogu jaunas sintēzes metodes izstrādei. Šajā darbā lamellarīna pamatstruktūra tiek izveidota izohinolīnija sāls un o-aizvietota nitrostirola [3+2] ciklopievienošanas reakcijas rezultātā ar tālāko laktonizāciju. Nepieciešama arilgrupa C14 pozicijā ievadīta ar Suzuki-Mijauras šķerssametināšanas reakcijas palīdzību. Literatūras apskatā apkopota informācija par lamellarīna D un to atvasinājumu bioloģisko aktivitāti un sintēzi, kā arī par indolizīna struktūras iegūšanas metodem. Literatūras apskatā ir izmantotas zinātniskā publikācijas par laika periodu no 1966. līdz 2017. gadam. Informācijas iegūšanai ir izmantotas SciFinder, Reaxys, ScienceDirect, Wiley un ACS datu bāzes. Iegūti 5 jauni savienojumi, kuru struktūras ir pieradītas ar KMR, IS, AIMS datiem. Galveno intermediātu stuktūras noteiktas ar rentgenstruktutranalīzes palīdzību. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 67 lpp. Darbs satur 34 shēmas, 9 attēlus, 2 tabulas, tajā izmantoti 81 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi LAMELLARĪNS D, INDOLIZĪNS, [3+2] CIKLOPIEVIENOŠANAS REAKCIJA, LAMELLARĪNA PAMATSRUKTŪRA
Atslēgas vārdi angļu valodā LAMELLARIN D, INDOLIZINE, [3+2] CYCLOADDITION, LAMELLARIN SCAFFOLD
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2017 13:23:49