Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Lamellarīna D analogu jaunas sintēzes metodes izstrāde.
Title in English Novel approach toward synthesis of Lamellarin D analogues.
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor PhD Dmitrijs Čerņaks
Reviewer Dr. chem. Raivis Žalubovskis
Abstract LAMELLARĪNS D, INDOLIZĪNS, [3+2] CIKLOPIEVIENOŠANAS REAKCIJA, LAMELLARĪNA PAMATSRUKTŪRA Maģistra darbs veltīts lamellarīna D analogu jaunas sintēzes metodes izstrādei. Šajā darbā lamellarīna pamatstruktūra tiek izveidota izohinolīnija sāls un o-aizvietota nitrostirola [3+2] ciklopievienošanas reakcijas rezultātā ar tālāko laktonizāciju. Nepieciešama arilgrupa C14 pozicijā ievadīta ar Suzuki-Mijauras šķerssametināšanas reakcijas palīdzību. Literatūras apskatā apkopota informācija par lamellarīna D un to atvasinājumu bioloģisko aktivitāti un sintēzi, kā arī par indolizīna struktūras iegūšanas metodem. Literatūras apskatā ir izmantotas zinātniskā publikācijas par laika periodu no 1966. līdz 2017. gadam. Informācijas iegūšanai ir izmantotas SciFinder, Reaxys, ScienceDirect, Wiley un ACS datu bāzes. Iegūti 5 jauni savienojumi, kuru struktūras ir pieradītas ar KMR, IS, AIMS datiem. Galveno intermediātu stuktūras noteiktas ar rentgenstruktutranalīzes palīdzību. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 67 lpp. Darbs satur 34 shēmas, 9 attēlus, 2 tabulas, tajā izmantoti 81 literatūras avoti.
Keywords LAMELLARĪNS D, INDOLIZĪNS, [3+2] CIKLOPIEVIENOŠANAS REAKCIJA, LAMELLARĪNA PAMATSRUKTŪRA
Keywords in English LAMELLARIN D, INDOLIZINE, [3+2] CYCLOADDITION, LAMELLARIN SCAFFOLD
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 14.06.2017 13:23:49