Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltumenerģētika un siltumtehnika
Nosaukums Koģenerācijas jaudu aizstāšana karstā ūdens sagatavošanai
Nosaukums angļu valodā Replacement of Cogeneration Power for Hot Water Production
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs I.Bekmanis
Recenzents S.Jaundālders
Anotācija Diplomdarba tēma ir “Koģenerācijas jaudu aizstāšana karstā ūdens sagatavošanai”, un šī darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Siltumenerģētisko sistēmu katedras “Siltumenerģētikas un siltumtehnikas” studiju programmas students Andris Stakens. Projektā aplūkotas iespējas aizstāt koģenerācijas jaudas ar citiem siltumenerģijas avotiem, esošajā katlumājā. Aplūkotas iespējas saglabāt koģenerācijas iekārtas un varianti ar koģenerācijas iekārtu aizstāšanu. Izskatīti tehniskie un ekonomiskie aspekti, salīdzināti vairāki varianti ar dažādām siltuma ģenerējošām iekārtām. Veikts saražotās siltumenerģijas patēriņa aprēķins un analīze. Aplūkotas arī nepieciešamās investīcijas katra no variantiem ieviešanai, kā arī analizēta bilance iekārtu atmaksāšanās periodam desmit un piecpadsmit gadi. Darbā izskatīta iespēja akumulēt saražoto siltumenerģiju akumulācijas tvertnēs un siltumtīklos. Doto aprēķina modeli var pielietot arī citās katlumājās. Diplomdarba apjoms ir 51 lpp., 20 attēli, 10 tabulas, 71 formula, 6 pielikumi un 14 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi katlumāja, katls, katliekārta, koģenerācija, saule, saules kolektori, dabasgāze, šķelda, siltuma akumulācija, siltumtīkli, enerģētika, siltumapgāde, siltumtehnika, ekoloģija, efektivitāte, ekonomija, Latvija, OIK
Atslēgas vārdi angļu valodā boilerohouse, boiler, cogeneration, sun, solar collector, natural gas, wood chips, heat accumulation, district heating, energetics, ecology, efficiency, economy, Latvia, Latvian
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2017 11:38:59