Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Heat Power and Heat Engineering
Title in original language Koģenerācijas jaudu aizstāšana karstā ūdens sagatavošanai
Title in English Replacement of Cogeneration Power for Hot Water Production
Department
Scientific advisor I.Bekmanis
Reviewer S.Jaundālders
Abstract Diplomdarba tēma ir “Koģenerācijas jaudu aizstāšana karstā ūdens sagatavošanai”, un šī darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Siltumenerģētisko sistēmu katedras “Siltumenerģētikas un siltumtehnikas” studiju programmas students Andris Stakens. Projektā aplūkotas iespējas aizstāt koģenerācijas jaudas ar citiem siltumenerģijas avotiem, esošajā katlumājā. Aplūkotas iespējas saglabāt koģenerācijas iekārtas un varianti ar koģenerācijas iekārtu aizstāšanu. Izskatīti tehniskie un ekonomiskie aspekti, salīdzināti vairāki varianti ar dažādām siltuma ģenerējošām iekārtām. Veikts saražotās siltumenerģijas patēriņa aprēķins un analīze. Aplūkotas arī nepieciešamās investīcijas katra no variantiem ieviešanai, kā arī analizēta bilance iekārtu atmaksāšanās periodam desmit un piecpadsmit gadi. Darbā izskatīta iespēja akumulēt saražoto siltumenerģiju akumulācijas tvertnēs un siltumtīklos. Doto aprēķina modeli var pielietot arī citās katlumājās. Diplomdarba apjoms ir 51 lpp., 20 attēli, 10 tabulas, 71 formula, 6 pielikumi un 14 literatūras avoti.
Keywords katlumāja, katls, katliekārta, koģenerācija, saule, saules kolektori, dabasgāze, šķelda, siltuma akumulācija, siltumtīkli, enerģētika, siltumapgāde, siltumtehnika, ekoloģija, efektivitāte, ekonomija, Latvija, OIK
Keywords in English boilerohouse, boiler, cogeneration, sun, solar collector, natural gas, wood chips, heat accumulation, district heating, energetics, ecology, efficiency, economy, Latvia, Latvian
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 14.06.2017 11:38:59