Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Arilidēnmalonskābes atvasinājumi retro-aldolajā kondensācijā.
Nosaukums angļu valodā Derivatives of arylidene malonic acid in retro-aldol condensation.
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. chem. Inese Mieriņa
Recenzents Dr. chem. Māra Jure
Anotācija Bakalaura darba ietvaros atrasta jauna metode, kā kondensācijā reducējošos apstākļos trietilamonija formiātā no malonskābes dianilīdiem un aromātiskajiem aldehīdiem iegūt arilmetilaizvietotus malonskābes dianilīdus. Bez tam izpētīta arī arilidēnmalonskābes esteru spēja stāties retro-aldolajā kondensācijā. Bāziskos apstākļos etanolā iegūts augstākais aldehīdu iznākums. Parādīts, ka retro-aldolo kondensāciju var izmantot kā vienu no soļiem reakciju kaskādē. Piemēram, šādi Na2CO3 klātbūtnē acetonā iegūti 2,4-dioksaspiro[5.5]undekān-1,5,9-trioni, bet etanolā no aromātiskajiem amīniem un atbilstošajām meldrumskābēm – imīni. Literatūras apskatā apkopota informācija par retro-aldolo kondensāciju un retro-aldolo reakciju. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 58 lpp. Darbs satur 1 attēlu, 6 tabulas, 38 shēmas, tajā izmantoti 68 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi retro-ALDOLĀ KONDENSĀCIJA, retro-ALDOLĀ REAKCIJA, MALONSKĀBES DIANILĪDI, ARILIDĒNMALONĀTI, ARILIDĒNMEDRUMSKĀBES, ŠIFA BĀZES, 2,4-DIOKSASPIRO[5.5]UNDEKĀN-1,5,9-TRIONI
Atslēgas vārdi angļu valodā retro-ALDOL CONDENSATION, retro-ALDOL REACTION, MALONIC ACID DIANILIDES, ARYLIDENE MALONATES, ARYLIDENE MELDRUM’S ACIDS, SCHIFF BASES, 2,4-DIOXASPIRO[5.5]UNDECANE-1,5,9-TRIONES
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2017 11:05:45