Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Arilidēnmalonskābes atvasinājumi retro-aldolajā kondensācijā.
Title in English Derivatives of arylidene malonic acid in retro-aldol condensation.
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr. chem. Inese Mieriņa
Reviewer Dr. chem. Māra Jure
Abstract Bakalaura darba ietvaros atrasta jauna metode, kā kondensācijā reducējošos apstākļos trietilamonija formiātā no malonskābes dianilīdiem un aromātiskajiem aldehīdiem iegūt arilmetilaizvietotus malonskābes dianilīdus. Bez tam izpētīta arī arilidēnmalonskābes esteru spēja stāties retro-aldolajā kondensācijā. Bāziskos apstākļos etanolā iegūts augstākais aldehīdu iznākums. Parādīts, ka retro-aldolo kondensāciju var izmantot kā vienu no soļiem reakciju kaskādē. Piemēram, šādi Na2CO3 klātbūtnē acetonā iegūti 2,4-dioksaspiro[5.5]undekān-1,5,9-trioni, bet etanolā no aromātiskajiem amīniem un atbilstošajām meldrumskābēm – imīni. Literatūras apskatā apkopota informācija par retro-aldolo kondensāciju un retro-aldolo reakciju. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 58 lpp. Darbs satur 1 attēlu, 6 tabulas, 38 shēmas, tajā izmantoti 68 literatūras avoti.
Keywords retro-ALDOLĀ KONDENSĀCIJA, retro-ALDOLĀ REAKCIJA, MALONSKĀBES DIANILĪDI, ARILIDĒNMALONĀTI, ARILIDĒNMEDRUMSKĀBES, ŠIFA BĀZES, 2,4-DIOKSASPIRO[5.5]UNDEKĀN-1,5,9-TRIONI
Keywords in English retro-ALDOL CONDENSATION, retro-ALDOL REACTION, MALONIC ACID DIANILIDES, ARYLIDENE MALONATES, ARYLIDENE MELDRUM’S ACIDS, SCHIFF BASES, 2,4-DIOXASPIRO[5.5]UNDECANE-1,5,9-TRIONES
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 14.06.2017 11:05:45