Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālu dizains un tehnoloģija
Nosaukums Skicēšana kā dizaina procesa sastāvdaļa un tās prasmju attīstīšana
Nosaukums angļu valodā Sketching as a Part of the Design Process and the Development of It Skills
Struktūrvienība 14D00 Dizaina tehnologiju institūts
Darba vadītājs Mg.sc.ing. Gunta Zommere, Mg.sc.ing., zin. asist. Baiba Lukaševiča
Recenzents Dr.arch., asoc.prof. Andra Ulme
Anotācija Zīmele M. Skicēšana kā dizaina procesa sastāvdaļa un tās prasmju attīstīšana. Maģistra darbs. RTU DTI Materiālu dizaina un tehnoloģiju studiju programma. Rīga: 2017. Maģistra darbā pētīts teorētiskais materiāls par skicēšanu, kā arī par skicēšanas nozīmību kā domāšanas rīku un tās ietekmi uz dizainera spēju attīstību radošajā procesā. Tika strukturēts dizaina radīšanas process un parādīta skicēšanas nozīmība tajā. Pētījuma ietvaros veikta dizaina studentu anketēšana esošo prasmju izpētei un tēmas aktualitātes noskaidrošanai, un intervēti četri nozarē strādājoši eksperti skicēšanas prasmju pielietojuma vajadzībai dizainera amatā. Pamatojoties uz pētījumu, izstrādāts metodiskais materiāls dizaina skicēšanas apguvei, kurā apkopots teorētiskais materiāls un praktiskie uzdevumi prasmju attīstīšanai. Darbs paredzēts izmantošanai kā palīgmateriāls ar dizaina apguvi saistītu mācību un studiju programmu audzēkņiem un pasniedzējiem, dizaina nozarē strādājošajiem un citiem interesentiem. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, darba apjoms 95 lpp., 5 nodaļas, 21 apakšnodaļa, 2 tabulas, 86 attēli, 60 bibliogrāfiskie avoti, 4 pielikumi un darba burtnīca.
Atslēgas vārdi skice, skicēšana, dizaina domāšana, dizaina process, produktu dizains, skicēšanas tehnikas, objektu vizualizēšanas metodes
Atslēgas vārdi angļu valodā sketch, sketching, design thinking, design process, product design, sketching basic techniques, objects visualization methods
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2017 10:37:09