Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Materials Design and Technology
Title in original language Skicēšana kā dizaina procesa sastāvdaļa un tās prasmju attīstīšana
Title in English Sketching as a Part of the Design Process and the Development of It Skills
Department Institute of Design Technologies
Scientific advisor Mg.sc.ing. Gunta Zommere, Mg.sc.ing., zin. asist. Baiba Lukaševiča
Reviewer Dr.arch., asoc.prof. Andra Ulme
Abstract Zīmele M. Skicēšana kā dizaina procesa sastāvdaļa un tās prasmju attīstīšana. Maģistra darbs. RTU DTI Materiālu dizaina un tehnoloģiju studiju programma. Rīga: 2017. Maģistra darbā pētīts teorētiskais materiāls par skicēšanu, kā arī par skicēšanas nozīmību kā domāšanas rīku un tās ietekmi uz dizainera spēju attīstību radošajā procesā. Tika strukturēts dizaina radīšanas process un parādīta skicēšanas nozīmība tajā. Pētījuma ietvaros veikta dizaina studentu anketēšana esošo prasmju izpētei un tēmas aktualitātes noskaidrošanai, un intervēti četri nozarē strādājoši eksperti skicēšanas prasmju pielietojuma vajadzībai dizainera amatā. Pamatojoties uz pētījumu, izstrādāts metodiskais materiāls dizaina skicēšanas apguvei, kurā apkopots teorētiskais materiāls un praktiskie uzdevumi prasmju attīstīšanai. Darbs paredzēts izmantošanai kā palīgmateriāls ar dizaina apguvi saistītu mācību un studiju programmu audzēkņiem un pasniedzējiem, dizaina nozarē strādājošajiem un citiem interesentiem. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, darba apjoms 95 lpp., 5 nodaļas, 21 apakšnodaļa, 2 tabulas, 86 attēli, 60 bibliogrāfiskie avoti, 4 pielikumi un darba burtnīca.
Keywords skice, skicēšana, dizaina domāšana, dizaina process, produktu dizains, skicēšanas tehnikas, objektu vizualizēšanas metodes
Keywords in English sketch, sketching, design thinking, design process, product design, sketching basic techniques, objects visualization methods
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 14.06.2017 10:37:09