Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltumenerģētika un siltumtehnika
Nosaukums Kūdras un koksnes šķeldas līdzsadedzināšanas analīze
Nosaukums angļu valodā An Analysis of Peat and Wood Chips Co-firing
Autors Evija Fecere
Struktūrvienība 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Darba vadītājs A.Cers
Recenzents S.Jaundālders
Anotācija Diplomprojekta tēma „Kūdras un koksnes šķeldas līdzdedzināšanas analīze”. Darba mērķis – izpētīt, kādas perspektīvas ir iekļaut kūdru enerģētikas apritē Latvijā, sadedzinot to kopā ar koksnes šķeldu. Veikt aprēķinus un salīdzināt šķeldas un kūdras maisījuma dažādās proporcijās iespējamo siltumspēju, kā arī veikt piesārņojošo vielu daudzuma aprēķinu. Aprēķinātos rezultātus salīdzināt ar Latvijas likumdošanā noteiktajām pieļaujamajām normām attiecībā uz piesārņojošo vielu emisijām. Diplomprojekts sastāv no divām daļām: teorētiskās un praktiskās. Teorētiskajā projekta daļā ir iekļauts ieskats gan Eiropas Savienības, gan Latvijas enerģētikas politikā, uzrādīts kurināmā raksturojums, kā arī piesārņojošo vielu īpašības, kas rodas kurināmā degšanas procesā. Ir sniegts ieskats par citu valstu pieredzi līdzsadedzināšanas tehnoloģijas pielietošanā, kā arī kaitīgo vielu samazināšanā un pelnu izmantošanā. Praktiskajā daļā dots SIA “Orions Siltums” ražotā 1MW katla apraksts un teorētiskie aprēķini, katram kurināmajam atsevišķi un maisījumiem. Praktiskās diplomprojekta daļas gaitā tika veikti arī piesārņojošo vielu daudzuma aprēķini, kā arī tiek piedāvāts veids, kā samazināt atmosfērā nonākošo piesārņojošo vielu daudzumu, kas rodas katla darbības laikā. Darba noslēgumā sniegti secinājumi par veikto darbu. Diplomprojekts sastādīts latviešu valodā uz 81 lapas, iekļauj 16 attēlus un 40 tabulas. Pielikumā literatūras saraksts no 40 avotiem.
Atslēgas vārdi līdzdedzināšana, kūdra, šķelda
Atslēgas vārdi angļu valodā co-firing, peat, wood chips
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2017 23:31:33