Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Heat Power and Heat Engineering
Title in original language Kūdras un koksnes šķeldas līdzsadedzināšanas analīze
Title in English An Analysis of Peat and Wood Chips Co-firing
Department
Scientific advisor A.Cers
Reviewer S.Jaundālders
Abstract Diplomprojekta tēma „Kūdras un koksnes šķeldas līdzdedzināšanas analīze”. Darba mērķis – izpētīt, kādas perspektīvas ir iekļaut kūdru enerģētikas apritē Latvijā, sadedzinot to kopā ar koksnes šķeldu. Veikt aprēķinus un salīdzināt šķeldas un kūdras maisījuma dažādās proporcijās iespējamo siltumspēju, kā arī veikt piesārņojošo vielu daudzuma aprēķinu. Aprēķinātos rezultātus salīdzināt ar Latvijas likumdošanā noteiktajām pieļaujamajām normām attiecībā uz piesārņojošo vielu emisijām. Diplomprojekts sastāv no divām daļām: teorētiskās un praktiskās. Teorētiskajā projekta daļā ir iekļauts ieskats gan Eiropas Savienības, gan Latvijas enerģētikas politikā, uzrādīts kurināmā raksturojums, kā arī piesārņojošo vielu īpašības, kas rodas kurināmā degšanas procesā. Ir sniegts ieskats par citu valstu pieredzi līdzsadedzināšanas tehnoloģijas pielietošanā, kā arī kaitīgo vielu samazināšanā un pelnu izmantošanā. Praktiskajā daļā dots SIA “Orions Siltums” ražotā 1MW katla apraksts un teorētiskie aprēķini, katram kurināmajam atsevišķi un maisījumiem. Praktiskās diplomprojekta daļas gaitā tika veikti arī piesārņojošo vielu daudzuma aprēķini, kā arī tiek piedāvāts veids, kā samazināt atmosfērā nonākošo piesārņojošo vielu daudzumu, kas rodas katla darbības laikā. Darba noslēgumā sniegti secinājumi par veikto darbu. Diplomprojekts sastādīts latviešu valodā uz 81 lapas, iekļauj 16 attēlus un 40 tabulas. Pielikumā literatūras saraksts no 40 avotiem.
Keywords līdzdedzināšana, kūdra, šķelda
Keywords in English co-firing, peat, wood chips
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 13.06.2017 23:31:33