Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums „nīmu” vārdi (sinonīmi, antonīmi, homonīmi, u.c.) tehniskajā tulkošanā
Nosaukums angļu valodā ... Nyms (Synonyms, Antonyms, Homonyms, etc.) in Technical Translation
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Oksana Ivanova
Recenzents Dr.sc.admin., asociētā profesore Antra Roskoša
Anotācija Bakalaura darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes 4. kursa studente Anete Rudzīte. Bakalaura darba tēma: "...nīmu vārdi (sinonīmi, antonīmi, homonīmi, u.c.) tehniskajā tulkošanā". Bakalaura darbs sastāv no divām daļām: teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā autore pēta nozīmju veidus, pievērš uzmanību konotācijai un denotācijai, apskata semantiskās attiecības tulkošanā un klasificē nīmus. Praktiskajā daļā autore tulkoja Michael J. Kavis grāmatu "Architecting the Cloud: Design Decisions for Cloud Computing Service Models (SaaS, PaaS, and IaaS)". Bakalaura darba apjoms ir 104 lappuses, neieskaitot 3 pielikumus. Teorētiskās daļas apjoms ir 30 lappuses un praktiskās daļas apjoms ir 60 lappuses. Darbā izmantotas 47 grāmatas, 10 tiešsaistes resursi un 8 tiešsaistes vārdnīcas un datubāzes.
Atslēgas vārdi Nīmi, semantiskās attiecības, konotācija, denotācija, nozīmju veidi
Atslēgas vārdi angļu valodā Nyms, semantic relations, connotation, denotation, types of meaning
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2017 21:48:23