Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language „nīmu” vārdi (sinonīmi, antonīmi, homonīmi, u.c.) tehniskajā tulkošanā
Title in English ... Nyms (Synonyms, Antonyms, Homonyms, etc.) in Technical Translation
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Oksana Ivanova
Reviewer Dr.sc.admin., asociētā profesore Antra Roskoša
Abstract Bakalaura darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes 4. kursa studente Anete Rudzīte. Bakalaura darba tēma: "...nīmu vārdi (sinonīmi, antonīmi, homonīmi, u.c.) tehniskajā tulkošanā". Bakalaura darbs sastāv no divām daļām: teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā autore pēta nozīmju veidus, pievērš uzmanību konotācijai un denotācijai, apskata semantiskās attiecības tulkošanā un klasificē nīmus. Praktiskajā daļā autore tulkoja Michael J. Kavis grāmatu "Architecting the Cloud: Design Decisions for Cloud Computing Service Models (SaaS, PaaS, and IaaS)". Bakalaura darba apjoms ir 104 lappuses, neieskaitot 3 pielikumus. Teorētiskās daļas apjoms ir 30 lappuses un praktiskās daļas apjoms ir 60 lappuses. Darbā izmantotas 47 grāmatas, 10 tiešsaistes resursi un 8 tiešsaistes vārdnīcas un datubāzes.
Keywords Nīmi, semantiskās attiecības, konotācija, denotācija, nozīmju veidi
Keywords in English Nyms, semantic relations, connotation, denotation, types of meaning
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 13.06.2017 21:48:23