Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Kultūras konteksta nozīme ekonomikas tekstu tulkošanas procesā
Nosaukums angļu valodā The Importance of Cultural Context in the Process of Translation of the Text on Economics
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Antra Roskoša
Recenzents Dr.philol., Mag.oec., profesore Marina Platonova
Anotācija Maģistra darba “Kultūras konteksta nozīme ekonomikas tekstu tulkošanas procesā” autore ir Liene Radiņa, profesionālās maģistra studiju programmas “Tehniskā tulkošana” 2. kursa studente. Darbā tiek pētīta kultūras konteksta un kultūrspecifisku elementu klātesamība tehniskos tekstos. Hipotēze norāda, ka modernie teksti, tajā skaitā ekonomikas teksti, satur lielu skaitu kultūrspecifisku elementu. Tehniskajam tulkam jābūt kompetentam ne tikai savā nozarē, bet arī jāpārzina kultūras konteksts un jāizmanto komplicētas stratēģijas specifisko izteicienu tulkošanā, lai pilnībā saglabātu teksta nozīmi oriģinālā teksta jēgu tulkojumā. Darba teorētiskajā daļā tiek analizēts kultūras konteksts un tā loma tulkošanas procesā, kulktūrspecifisko elementu klasifikācija un tulkošana procedūras, kā arī kļūdas un problēmas ekonomikas tekstu tulkošanā. Analītiskā daļa pievērš uzmanību kultūrspecifisko elementu analīzei pamatojoties uz teorētiskajā daļā minētajām stratēģijām. Maģistra darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, analītiskās daļas un praktiskās daļa – Džonatana B. Veita (Jonathan B. Wight) grāmatas “Ētika ekonomikā, ievads morālajās normās” (2016) Ethics in Economics, An Introduction to Moral Frameworks (2016) tulkojuma latviešu valodā. Darbs ietver secinājumus, literatūŗas sarakstu un divus pielikumus – terminu glosāriju un avota tekstu. Kopumā darbs sastāv no 122 lappusēm, neskaitot pielikumus. Izmantotā literatūras saraksts sastāv no 44 grāmatām un rakstiem, sešām vārdnīcām un septiņiem tiešsaistes avotiem.
Atslēgas vārdi kultūras konteksts, kultūrspecifiski elementi, ekonomika
Atslēgas vārdi angļu valodā cultural context, culture-specific item, economics
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2017 21:40:48