Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Kultūras konteksta nozīme ekonomikas tekstu tulkošanas procesā
Title in English The Importance of Cultural Context in the Process of Translation of the Text on Economics
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Antra Roskoša
Reviewer Dr.philol., Mag.oec., profesore Marina Platonova
Abstract Maģistra darba “Kultūras konteksta nozīme ekonomikas tekstu tulkošanas procesā” autore ir Liene Radiņa, profesionālās maģistra studiju programmas “Tehniskā tulkošana” 2. kursa studente. Darbā tiek pētīta kultūras konteksta un kultūrspecifisku elementu klātesamība tehniskos tekstos. Hipotēze norāda, ka modernie teksti, tajā skaitā ekonomikas teksti, satur lielu skaitu kultūrspecifisku elementu. Tehniskajam tulkam jābūt kompetentam ne tikai savā nozarē, bet arī jāpārzina kultūras konteksts un jāizmanto komplicētas stratēģijas specifisko izteicienu tulkošanā, lai pilnībā saglabātu teksta nozīmi oriģinālā teksta jēgu tulkojumā. Darba teorētiskajā daļā tiek analizēts kultūras konteksts un tā loma tulkošanas procesā, kulktūrspecifisko elementu klasifikācija un tulkošana procedūras, kā arī kļūdas un problēmas ekonomikas tekstu tulkošanā. Analītiskā daļa pievērš uzmanību kultūrspecifisko elementu analīzei pamatojoties uz teorētiskajā daļā minētajām stratēģijām. Maģistra darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, analītiskās daļas un praktiskās daļa – Džonatana B. Veita (Jonathan B. Wight) grāmatas “Ētika ekonomikā, ievads morālajās normās” (2016) Ethics in Economics, An Introduction to Moral Frameworks (2016) tulkojuma latviešu valodā. Darbs ietver secinājumus, literatūŗas sarakstu un divus pielikumus – terminu glosāriju un avota tekstu. Kopumā darbs sastāv no 122 lappusēm, neskaitot pielikumus. Izmantotā literatūras saraksts sastāv no 44 grāmatām un rakstiem, sešām vārdnīcām un septiņiem tiešsaistes avotiem.
Keywords kultūras konteksts, kultūrspecifiski elementi, ekonomika
Keywords in English cultural context, culture-specific item, economics
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 13.06.2017 21:40:48