Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Tulkošanas kompetenes mārketinga nozares informatīvo tekstu tulkošanā.
Nosaukums angļu valodā Translation Competence in Translating Informative Texts in the Field of Marketing.
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Dr.philol., Mag.oec., profesore Marina Platonova
Recenzents Dr.philol., profesore Larisa Iļinska
Anotācija Kopsavilkums Bakalaura darba temats ir “Tulkošanas kompetence informatīvu tekstu tulkošanā marketinga nozarē”. Bakalaura darba autore ir Malika Riksibaeva – Rīgas Tehniskās universitātes, E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes, Lietišķās valodniecības institūta 4. kursa studente. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem. Teorētiskās daļas ietvaros bakalaura darba autore pēta jēdzienu tulkošanas kompetences, to apakšgrupu kompetences un ilustrē savus secinājumus ar attiecīgiem piemēriem no praktiskās daļas. Bakalaura darba praktiskajā daļā ietverts autores veikts tulkojums, tas ir ekscerpts no Dr. Breda McCarthy grāmatas “Consumer Behaviour and PR” (Townsville, 2016). Bakalaura darba apjoms ir 106 lapaspuses, izņemot pielikumus. Bibliogrāfija ietvertas 35 vienības. Terminu vārdnīca no 123 vienībām un avotteksts angļu valodā ir pievienoti bakalaura darba pielikumā.
Atslēgas vārdi marketings, informatīvie teksti, tulkošanas kompetence, patērētāju uzvedība, kompetences, autores veidots kompetenču saraksts.
Atslēgas vārdi angļu valodā Marketing, informative texts, translation competence, consumer behavior, sub-competences, author-bond competence list.
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2017 18:58:28