Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Notekūdeņu siltuma atgūšanas sistēmas daudzdzīvokļu ēkās"
Nosaukums angļu valodā "Waste water source heat pump systems in multi apartment dwellings"
Autors Kārlis Vītols
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Arturs Lešinskis
Recenzents Narta Frolova
Anotācija Kārļa Vītola bakalaura darbs ar projekta daļu “Notekūdeņu siltuma atgūšanas sistēmas daudzdzīvokļu ēkās” izstrādāts pamatojoties uz praksē gūto pieredzi ar problēmām notekūdeņu siltuma atgūšanas iekārtu ekspluatācijā. Darba pirmā daļa sastādīta, lai sniegtu iekārtu darbības teorētisko pamatojumu un apkopotu pasaules pieredzi par siltuma atgūšanas iespējām no notekūdeņiem, koncentrējoties uz daudzdzīvokļu ēku kanalizācijas tīklu potenciālu siltuma atgūšanai. Darba tapšanas brīdī šādas sistēmas vēl nav guvušas plašu popularitāti, tādēļ autors vēlas vērst uzmanību uz dažādajiem notekūdeņu siltuma atgūšanas veidiem un piedāvā risinājumu tālākai izpētei un pārbaudei praktiskā darbībā. Padziļināti analizēta daudzdzīvokļu ēku notekūdeņu specifika un siltumsūkņa metodes pielietošana siltuma atgūšanai. Aprakstīta notekūdeņu siltuma atgūšanas iekārtu (NSAI) specifika un faktori, kas jāņem vērā projektējot šādas sistēmas. Teorētiskajā daļā veiktais apkopojums ņemts par pamatu projekta izstrādei ēkai ar vidējo ūdens patēriņu 600 m 3 /mēn. Izstrādāts grafiskais modelis notekūdeņu rezervuāram un karstā ūdens akumulācijas tvertņu tilpuma aprēķinam. Projekta daļā izstrādāts inovatīvs risinājums notekūdeņu rupjo daļiņu, smilšu atdalīšanai un cirkulācijas / pārsūknēšanas nodrošināšanai, integrējot šīs sistēmas notekūdeņu uzkrāšanas tvertnē. Bakalaura darba ar projekta daļu apjoms ir 60 lpp, darbā izmantotas 7 tabulas, 31 attēli, 2 pielikumi, 5 rasējumi un 55 izmantotās literatūras avoti. Darbs izstrādāts valsts valodā – latviešu.
Atslēgas vārdi Notekūdeņu siltuma atgūšana, kanalizācijas siltumsūknis, daudzdzīvokļu ēkas
Atslēgas vārdi angļu valodā Waste water source heat pump, sewer heat pump, multi apartment dwelling house
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2017 17:32:36