Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Notekūdeņu siltuma atgūšanas sistēmas daudzdzīvokļu ēkās"
Title in English "Waste water source heat pump systems in multi apartment dwellings"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Arturs Lešinskis
Reviewer Narta Frolova
Abstract Kārļa Vītola bakalaura darbs ar projekta daļu “Notekūdeņu siltuma atgūšanas sistēmas daudzdzīvokļu ēkās” izstrādāts pamatojoties uz praksē gūto pieredzi ar problēmām notekūdeņu siltuma atgūšanas iekārtu ekspluatācijā. Darba pirmā daļa sastādīta, lai sniegtu iekārtu darbības teorētisko pamatojumu un apkopotu pasaules pieredzi par siltuma atgūšanas iespējām no notekūdeņiem, koncentrējoties uz daudzdzīvokļu ēku kanalizācijas tīklu potenciālu siltuma atgūšanai. Darba tapšanas brīdī šādas sistēmas vēl nav guvušas plašu popularitāti, tādēļ autors vēlas vērst uzmanību uz dažādajiem notekūdeņu siltuma atgūšanas veidiem un piedāvā risinājumu tālākai izpētei un pārbaudei praktiskā darbībā. Padziļināti analizēta daudzdzīvokļu ēku notekūdeņu specifika un siltumsūkņa metodes pielietošana siltuma atgūšanai. Aprakstīta notekūdeņu siltuma atgūšanas iekārtu (NSAI) specifika un faktori, kas jāņem vērā projektējot šādas sistēmas. Teorētiskajā daļā veiktais apkopojums ņemts par pamatu projekta izstrādei ēkai ar vidējo ūdens patēriņu 600 m 3 /mēn. Izstrādāts grafiskais modelis notekūdeņu rezervuāram un karstā ūdens akumulācijas tvertņu tilpuma aprēķinam. Projekta daļā izstrādāts inovatīvs risinājums notekūdeņu rupjo daļiņu, smilšu atdalīšanai un cirkulācijas / pārsūknēšanas nodrošināšanai, integrējot šīs sistēmas notekūdeņu uzkrāšanas tvertnē. Bakalaura darba ar projekta daļu apjoms ir 60 lpp, darbā izmantotas 7 tabulas, 31 attēli, 2 pielikumi, 5 rasējumi un 55 izmantotās literatūras avoti. Darbs izstrādāts valsts valodā – latviešu.
Keywords Notekūdeņu siltuma atgūšana, kanalizācijas siltumsūknis, daudzdzīvokļu ēkas
Keywords in English Waste water source heat pump, sewer heat pump, multi apartment dwelling house
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 13.06.2017 17:32:36