Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums 28-Dezoksi-28-aminobetulīns un tā sintētiskais pielietojums.
Nosaukums angļu valodā 28-Deoxy-28-aminobetulin and its synthetic applications .
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. chem. Māris Turks
Recenzents Dr. chem. Inese Mieriņa
Anotācija Bakalaura darbā literatūras apskata daļā ir apskatītas pirmējo amīnu iegūšanas metodes no pirmējiem spirtiem, atsevišķi apskatot neopentiltipa savienojumu specifiskās pārgrupēšanās reakcijas, kas ir raksturīgas arī betulīna molekulārajam karkasam. Ir veikts pārskats par reducējošās aminēšanas pielietojumu pirmējo amīnu iegūšanā, kā arī zināmās metodes betulīnaldoksīma un 28-dezoksi-28-aminobetulīna iegūšanai. Literatūras apskatā apkopota informācija, kas publicēta no 1912. līdz 2016. gadam, izmantojot datu bāzes SciFinder, Scopus, Wiley Online Library un arī interneta datu bāzes. Darba gaitā ir veikta 28-dezoksi-28-aminobetulīna un 28-aminolupān-3β-ola sintēze un optimizācija, ir sintezēti atbilstošie amīni, kā arī ir iegūti jauni savienojumi - betulīna un lupān-3β-ola konjugāti ar 1,2,3-triazoliem C(28) pozīcijā. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 64 lpp. Darbs satur 30 shēmas, 18 attēlus, 7 tabulas un tajā izmantoti 47 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi BETULĪNS, AMINOBETULĪNS, AZIDOBETULĪNS, BETULĪNA-TRIAZOLA KONJUGĀTI
Atslēgas vārdi angļu valodā BETULIN, AMINOBETULIN, AZIDOBETULIN, BETULIN-TRIAZOLE CONJUGATES
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2017 17:11:23