Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language 28-Dezoksi-28-aminobetulīns un tā sintētiskais pielietojums.
Title in English 28-Deoxy-28-aminobetulin and its synthetic applications .
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr. chem. Māris Turks
Reviewer Dr. chem. Inese Mieriņa
Abstract Bakalaura darbā literatūras apskata daļā ir apskatītas pirmējo amīnu iegūšanas metodes no pirmējiem spirtiem, atsevišķi apskatot neopentiltipa savienojumu specifiskās pārgrupēšanās reakcijas, kas ir raksturīgas arī betulīna molekulārajam karkasam. Ir veikts pārskats par reducējošās aminēšanas pielietojumu pirmējo amīnu iegūšanā, kā arī zināmās metodes betulīnaldoksīma un 28-dezoksi-28-aminobetulīna iegūšanai. Literatūras apskatā apkopota informācija, kas publicēta no 1912. līdz 2016. gadam, izmantojot datu bāzes SciFinder, Scopus, Wiley Online Library un arī interneta datu bāzes. Darba gaitā ir veikta 28-dezoksi-28-aminobetulīna un 28-aminolupān-3β-ola sintēze un optimizācija, ir sintezēti atbilstošie amīni, kā arī ir iegūti jauni savienojumi - betulīna un lupān-3β-ola konjugāti ar 1,2,3-triazoliem C(28) pozīcijā. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 64 lpp. Darbs satur 30 shēmas, 18 attēlus, 7 tabulas un tajā izmantoti 47 literatūras avoti.
Keywords BETULĪNS, AMINOBETULĪNS, AZIDOBETULĪNS, BETULĪNA-TRIAZOLA KONJUGĀTI
Keywords in English BETULIN, AMINOBETULIN, AZIDOBETULIN, BETULIN-TRIAZOLE CONJUGATES
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 13.06.2017 17:11:23