Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Salīdzinošā piegādes ķēžu vadības analīze starp ekonomiski attīstītām un jaunattīstības valstīm.
Nosaukums angļu valodā A comparative study of supply chain management in advanced and emerging economies.
Struktūrvienība 02A00 Ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Jurijs Merkurjevs
Recenzents Jelena Pečerska
Anotācija Shikhar Srivastava. Maģistra darbs “Salīdzinošs pētījums par piegādes ķēdes vadību attīstītajās un jaunattīstības valstīs”. Zinātniskais konsultants Prof., Dr.habil.sc.ing. Jurijs Merkurjevs. BALTECH studiju centra maģistra studiju programma “Ražošanas inženierzinības un vadība”. Maģistra darbs rakstīts angļu valodā. Šī maģistra darba mērķis ir izpētīt, kā pasaules kontekstā dažādu apstākļu un vides ietekmē mainās piegādes ķēdes raksturs. Šajā darbā aplūkotās atšķirības sniegtas kā vienkārši novērojumi, kas lielākoties atbilst patiesībai vairumā attīstīto un jaunattīstības valstu. Pieejams daudz pētījumu par piegādes ķēdi jaunattīstības valstīs no attīstīto valstu skatpunkta, taču šajā darbā autors centies saglabāt neitrālāku skatījumu un, aplūkojot atšķirības, ievērot objektivitāti. Attīstīto valstu uzņēmēji izrāda arvien lielāku interesi par darbības paplašināšanu arī jaunattīstības valstīs. Daudzi uzņēmumi šajā ziņā bijuši veiksmīgi, tomēr daudzi arī cietuši neveiksmi. Veiksmīgas piegādes ķēdes izveidošana ir vissvarīgākais veiksmes faktors jebkurā ekonomikā. Lai gūtu šādus panākumus, vairumam lielo uzņēmumu jāspēj pielāgoties attiecīgās valsts specifikai. Šis darbs iedalīts trīs daļās. Ievads – šajā daļā definēts galvenais temats un ar to saistītie jautājumi, sniedzot lasītājam skaidru priekšstatu par pētāmo tematu. Analīze – vidusdaļa, kurā atsevišķi apskatīti svarīgākie piegādes ķēdes aspekti, kā arī pētītas dažādas vides un iespējamie reakcijas veidi, sniedzot plašāku priekšstatu par piegādes ķēdi. Secinājums – šajā daļā sniegti skaidri izpētes secinājumi, kā arī iekļauts gadījuma izpētes piemērs. Termini “valsts” un “ekonomika” šajā darbā izmantoti pārmaiņus. Maģistra darbs sniedz skaidru priekšstatu par iespējamām stratēģiju atšķirībām, kas novērojamas lielākajā daļā valstu. Lai gan vispārīgās piegādes ķēdes pētniecības pieejā idejas tiek aplūkotas vienkāršākā veidā, attiecīgie rezultāti ir piemērotāki pamatizpratnes veidošanai par atšķirībām. Uzņēmumiem, kas vēlas paplašināties, jāveic daudz aktīvāka un specifiskāka tirgus analīze.
Atslēgas vārdi Piegādes ķēdes vadība, Attīstības un jaunattīstības valstis, Globāla piegādes ķēde
Atslēgas vārdi angļu valodā Supply Chain Management, Advanced and Emerging Countries, Comparative Study, Global Supply Chain
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2017 16:43:44