Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Salīdzinošā piegādes ķēžu vadības analīze starp ekonomiski attīstītām un jaunattīstības valstīm.
Title in English A comparative study of supply chain management in advanced and emerging economies.
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jurijs Merkurjevs
Reviewer Jelena Pečerska
Abstract Shikhar Srivastava. Maģistra darbs “Salīdzinošs pētījums par piegādes ķēdes vadību attīstītajās un jaunattīstības valstīs”. Zinātniskais konsultants Prof., Dr.habil.sc.ing. Jurijs Merkurjevs. BALTECH studiju centra maģistra studiju programma “Ražošanas inženierzinības un vadība”. Maģistra darbs rakstīts angļu valodā. Šī maģistra darba mērķis ir izpētīt, kā pasaules kontekstā dažādu apstākļu un vides ietekmē mainās piegādes ķēdes raksturs. Šajā darbā aplūkotās atšķirības sniegtas kā vienkārši novērojumi, kas lielākoties atbilst patiesībai vairumā attīstīto un jaunattīstības valstu. Pieejams daudz pētījumu par piegādes ķēdi jaunattīstības valstīs no attīstīto valstu skatpunkta, taču šajā darbā autors centies saglabāt neitrālāku skatījumu un, aplūkojot atšķirības, ievērot objektivitāti. Attīstīto valstu uzņēmēji izrāda arvien lielāku interesi par darbības paplašināšanu arī jaunattīstības valstīs. Daudzi uzņēmumi šajā ziņā bijuši veiksmīgi, tomēr daudzi arī cietuši neveiksmi. Veiksmīgas piegādes ķēdes izveidošana ir vissvarīgākais veiksmes faktors jebkurā ekonomikā. Lai gūtu šādus panākumus, vairumam lielo uzņēmumu jāspēj pielāgoties attiecīgās valsts specifikai. Šis darbs iedalīts trīs daļās. Ievads – šajā daļā definēts galvenais temats un ar to saistītie jautājumi, sniedzot lasītājam skaidru priekšstatu par pētāmo tematu. Analīze – vidusdaļa, kurā atsevišķi apskatīti svarīgākie piegādes ķēdes aspekti, kā arī pētītas dažādas vides un iespējamie reakcijas veidi, sniedzot plašāku priekšstatu par piegādes ķēdi. Secinājums – šajā daļā sniegti skaidri izpētes secinājumi, kā arī iekļauts gadījuma izpētes piemērs. Termini “valsts” un “ekonomika” šajā darbā izmantoti pārmaiņus. Maģistra darbs sniedz skaidru priekšstatu par iespējamām stratēģiju atšķirībām, kas novērojamas lielākajā daļā valstu. Lai gan vispārīgās piegādes ķēdes pētniecības pieejā idejas tiek aplūkotas vienkāršākā veidā, attiecīgie rezultāti ir piemērotāki pamatizpratnes veidošanai par atšķirībām. Uzņēmumiem, kas vēlas paplašināties, jāveic daudz aktīvāka un specifiskāka tirgus analīze.
Keywords Piegādes ķēdes vadība, Attīstības un jaunattīstības valstis, Globāla piegādes ķēde
Keywords in English Supply Chain Management, Advanced and Emerging Countries, Comparative Study, Global Supply Chain
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 13.06.2017 16:43:44