Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Pilnas kvalitātes vadības ietekme uz firmas procesu: indijas mazumtirdzniecības nozares kontekstā.
Nosaukums angļu valodā Impact of total quality management on the production process of firm: in the context of Indian retail industry.
Autors Binny Thomas
Struktūrvienība 02A00 Ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Aigars Laizāns
Recenzents Uldis Cimdiņš
Anotācija Šis pētījums ir veikts, lai analizētu pilnas kvalitātes vadības ietekmi uz Indijas mazumtirdzniecības firmas ražošanas procesu. Turklāt pētnieks ir izmantojis dažādas pētnieciskās metodes, tehnikas, pieejas u.c., lai veiksmīgi un laicīgi paveiktu pētījumu un lai sasniegtu derīgus pētījuma rezultātus. Tāpat ticamu un autentisku datu vākšanai pētnieks ir izmantojis aptauju ar anketas palīdzību. Jo tas ir viens no svarīgākajiem ceļiem, kā iegūt primāros datus ātrāk un ar mazākiem izdevumiem, kā arī labā veidā. Šajā darbā pētnieks ir vērsies pie 50 darbiniekiem, kuri ir saistīti ar ražošanas procesu dažādās Indijas mazumtirdzniecības firmās. Jo mazumtirdzniecības firmas ražošanas nodaļas darbinieki bija pētnieka galvenā mērķa grupa, kas palīdzēja pētniekam sagādāt svarīgu informāciju par pētījuma jautājumiem un sasniegt pētījuma mērķus. Tāpat pētnieks ir izvēlējies uzticības mazumtirdzniecības firmu, lai gūtu skaidru un dziļu izpratni par Indijas mazumtirdzniecības sektoru un PKV pielietošanu firmas ražošanas procesā. Vienlaikus, visi pētnieka iegūtie dati ir sniegti tabulā un grafiskajā formātā. Jo tas ir viens no visefektīvākajiem un piemērotākajiem veidiem, kā pasniegt datus un nodrošināt ātru un dziļu izpratni par pētījuma rezultātiem. Tāpat šajā pētījumā ir izskatīti arī primāro un sekundāro datu laika, izmaksu, ētikas jautājumi labāku pētījuma rezultātu sasniegšanai. Pētījuma ir analizēta arī pilnas kvalitātes vadības pielietošanas nozīme mazumtirdzniecības firmai ražošanas procesā. Līdzīgi, pētījumā ir noteikti arī iemesli, kāpēc ir jāpielieto pilna kvalitātes vadība ražošanas procesā. Jo ziņas par PKV pielietošanu produkcijas procesā bija visai noderīgas. Tāpat šajā pētījumā ir apspriesti dažādi jautājumi, ar kuriem saskaras uzņēmumi un darbinieki. Beidzot, šajā pētījumā ir noteikti arī ceļi, kā tikt galā ar problēmām un labāk pārvaldīt PKV pielietošanu ražošanas procesā. Vienlaikus var arī konstatēt, ka turpmākie pētījumi tiks veikti dažādu nozaru ražošanas nodaļās, lai gūtu dziļāku izpratni par pilnas kvalitātes vadības ietekmi uzuzņēmumuražošanasprocesu.
Atslēgas vārdi thesis
Atslēgas vārdi angļu valodā thesis
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2017 16:17:55