Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Pilnas kvalitātes vadības ietekme uz firmas procesu: indijas mazumtirdzniecības nozares kontekstā.
Title in English Impact of total quality management on the production process of firm: in the context of Indian retail industry.
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Aigars Laizāns
Reviewer Uldis Cimdiņš
Abstract Šis pētījums ir veikts, lai analizētu pilnas kvalitātes vadības ietekmi uz Indijas mazumtirdzniecības firmas ražošanas procesu. Turklāt pētnieks ir izmantojis dažādas pētnieciskās metodes, tehnikas, pieejas u.c., lai veiksmīgi un laicīgi paveiktu pētījumu un lai sasniegtu derīgus pētījuma rezultātus. Tāpat ticamu un autentisku datu vākšanai pētnieks ir izmantojis aptauju ar anketas palīdzību. Jo tas ir viens no svarīgākajiem ceļiem, kā iegūt primāros datus ātrāk un ar mazākiem izdevumiem, kā arī labā veidā. Šajā darbā pētnieks ir vērsies pie 50 darbiniekiem, kuri ir saistīti ar ražošanas procesu dažādās Indijas mazumtirdzniecības firmās. Jo mazumtirdzniecības firmas ražošanas nodaļas darbinieki bija pētnieka galvenā mērķa grupa, kas palīdzēja pētniekam sagādāt svarīgu informāciju par pētījuma jautājumiem un sasniegt pētījuma mērķus. Tāpat pētnieks ir izvēlējies uzticības mazumtirdzniecības firmu, lai gūtu skaidru un dziļu izpratni par Indijas mazumtirdzniecības sektoru un PKV pielietošanu firmas ražošanas procesā. Vienlaikus, visi pētnieka iegūtie dati ir sniegti tabulā un grafiskajā formātā. Jo tas ir viens no visefektīvākajiem un piemērotākajiem veidiem, kā pasniegt datus un nodrošināt ātru un dziļu izpratni par pētījuma rezultātiem. Tāpat šajā pētījumā ir izskatīti arī primāro un sekundāro datu laika, izmaksu, ētikas jautājumi labāku pētījuma rezultātu sasniegšanai. Pētījuma ir analizēta arī pilnas kvalitātes vadības pielietošanas nozīme mazumtirdzniecības firmai ražošanas procesā. Līdzīgi, pētījumā ir noteikti arī iemesli, kāpēc ir jāpielieto pilna kvalitātes vadība ražošanas procesā. Jo ziņas par PKV pielietošanu produkcijas procesā bija visai noderīgas. Tāpat šajā pētījumā ir apspriesti dažādi jautājumi, ar kuriem saskaras uzņēmumi un darbinieki. Beidzot, šajā pētījumā ir noteikti arī ceļi, kā tikt galā ar problēmām un labāk pārvaldīt PKV pielietošanu ražošanas procesā. Vienlaikus var arī konstatēt, ka turpmākie pētījumi tiks veikti dažādu nozaru ražošanas nodaļās, lai gūtu dziļāku izpratni par pilnas kvalitātes vadības ietekmi uzuzņēmumuražošanasprocesu.
Keywords thesis
Keywords in English thesis
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 13.06.2017 16:17:55