Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Silildiēnu sintēze no propargilsilāniem.
Nosaukums angļu valodā Synthesis of silyldienes from propargyl silanes.
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. chem. Māris Turks
Recenzents Dr. chem. Aigars Jirgensons
Anotācija Bakalaura darbā aprakstīta 1,2-sililgrupas migrācija propargilsilānos, kas noved pie jauna tipa silildiēnu sintēzes metodes. Eksperimentējot ar šķīdinātāju un katalizatoru kombinācijām, atrasti efektīvi apstākļi propargilsilānu pārvērtībai par silildiēniem. Tos iespējams tālāk izmantot Dīlsa-Aldera un helotropajās ciklopievienošanās reakcijās viena reaktora procedūrās. Literatūras apskatā apskatītas propargilsilānu un silildiēnu sintēzes metodes, kā arī aplūkota 1,2-sililgrupas migrācija vinilkarbēnija jonos un sēra dioksīda stāšanās ēna reakcijās ar IV grupas alilmetaloīdiem. Literatūras apskatā aplūkoti informācijas avoti no 1970. līdz 2016. gadam. Kopskaitā iegūti 13 jauni savienojumi, kuru struktūras pierādītas, izmantojot KMR, IS spektrus un AIMS. Bakalaura darba apjoms ir 72 lpp. Darbs satur 37 shēmas, 4 attēlus, 11 tabulas un tajā izmantoti 50 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi SĒRA DIOKSĪDS, PROPARGILSILĀNI, SILILDIĒNI, LUISA SKĀBES, 1,2-SILIGRUPAS MIGRĀCIJA VINILKARBĒNIJA JONOS, DĪLSA-ALDERA CIKLOPIEVIENOŠANĀS
Atslēgas vārdi angļu valodā SULFUR DIOXIDE, PROPARGYL SILANES, SILYL DIENES, 1,2-SILYL GROUP SHIFT IN VINYL CARBENIUM IONS, DIELS-ALDER REACTION
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2017 15:47:17