Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Silildiēnu sintēze no propargilsilāniem.
Title in English Synthesis of silyldienes from propargyl silanes.
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr. chem. Māris Turks
Reviewer Dr. chem. Aigars Jirgensons
Abstract Bakalaura darbā aprakstīta 1,2-sililgrupas migrācija propargilsilānos, kas noved pie jauna tipa silildiēnu sintēzes metodes. Eksperimentējot ar šķīdinātāju un katalizatoru kombinācijām, atrasti efektīvi apstākļi propargilsilānu pārvērtībai par silildiēniem. Tos iespējams tālāk izmantot Dīlsa-Aldera un helotropajās ciklopievienošanās reakcijās viena reaktora procedūrās. Literatūras apskatā apskatītas propargilsilānu un silildiēnu sintēzes metodes, kā arī aplūkota 1,2-sililgrupas migrācija vinilkarbēnija jonos un sēra dioksīda stāšanās ēna reakcijās ar IV grupas alilmetaloīdiem. Literatūras apskatā aplūkoti informācijas avoti no 1970. līdz 2016. gadam. Kopskaitā iegūti 13 jauni savienojumi, kuru struktūras pierādītas, izmantojot KMR, IS spektrus un AIMS. Bakalaura darba apjoms ir 72 lpp. Darbs satur 37 shēmas, 4 attēlus, 11 tabulas un tajā izmantoti 50 literatūras avoti.
Keywords SĒRA DIOKSĪDS, PROPARGILSILĀNI, SILILDIĒNI, LUISA SKĀBES, 1,2-SILIGRUPAS MIGRĀCIJA VINILKARBĒNIJA JONOS, DĪLSA-ALDERA CIKLOPIEVIENOŠANĀS
Keywords in English SULFUR DIOXIDE, PROPARGYL SILANES, SILYL DIENES, 1,2-SILYL GROUP SHIFT IN VINYL CARBENIUM IONS, DIELS-ALDER REACTION
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 13.06.2017 15:47:17