Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Šķiedrbetona pielietošana dzelzceļa gulšņu izgatavošanā. Šķiedrbetona ilgizturības izpēte"
Nosaukums angļu valodā "Application of fiber reinforced concrete in the production of railway sleepers. The durability test of fiber reinforced concrete"
Autors Ivans Artjomovs
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Vitālijs Lūsis
Recenzents Artūrs Mačanovskis
Anotācija Maģistra darba tēma ir šķiedrbetona pielietošana dzelzceļa gulšņu izgatavošanā. Šķiedrbetona ilgizturības izpēte. Galvenais darba mērķis ir izpētīt tērauda šķiedrbetona paraugu ilgizturību ar ieceri šķiedrbetona pielietošanai dzelzceļa gulšņu ražošanā. Latvijas tautsaimniecībā nozīmīgu vietu ieņem dzelzceļa tranzīts. Kvalitatīvi un ilgizturīgi dzelzceļa gulšņi nodrošina sliežu ceļa nepārtrauktu darbību. Dzelzceļa gulsnis ir svarīga sliežu ceļa virsbūves konstrukcija, kas nodod slodzes no sliežu ceļa uz balastu. Gulšņus ietekmē vairāki nelabvēlīgi faktori, tādi kā: dinamiska slodze no lokomotīvēm un vagoniem, agresīvas vides ietekme, sasalšanas un atkušanas cikli, mehāniskie bojājumi, sliežu ceļa saraušanās un izstiepšanās spēki temperatūras ietekmē. Atkarībā no gulšņu kvalitātes un pielietotiem materiāliem, ir noteikts to kalpošanas laiks. Viena no svarīgākajām gulšņu materiāla īpašībām ir to ilgizturība. Darba sākumā tiek aprakstīti dažādi materiāli, kuri tiek pielietoti dzelzceļa gulšņu ražošanā. Akcents tiek vērsts uz tērauda šķiedrbetonu pētīšanu, to darbību, fiziski-mehāniskām īpašībām un galvenokārt uz to ilgizturību. Tika apskatīti vairāki eksperimenti, saistīti ar tērauda šķiedrbetona ilgizturības izpēti. Darba praktiskajā daļā ir veikts lieces ilgizturības eksperiments ar tērauda šķiedrbetonu, ar 3,64% šķiedru apjomu pēc svara. Praktiskā eksperimenta gaitā tika konstatēts, ka testēšanas iekārtas darbības īpatnības būtiski ietekmēja galīgos ilgizturības eksperimenta rezultātus. Tomēr, apkopojot iegūto teorētisko un praktisko informāciju, tika secināts, ka tērauda šķiedrbetona pielietošana var uzlabot dzelzsbetona dzelzceļa gulšņu īpašības. Darba autors prezentēja šo tēmu 57. un 58. RTU zinātniski tehniskajās konferencēs 2016. un 2017. gadā. Darba apjoms: 9 tabulas, 62 attēli, 6 formulas, 28 literatūras avoti un 90 lappuses.
Atslēgas vārdi dzelzceļa gulšņi, šķiedrbetons, ilgizturība
Atslēgas vārdi angļu valodā railway sleepers, fiber reinforced conrete, durability
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2017 17:14:48