Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Šķiedrbetona pielietošana dzelzceļa gulšņu izgatavošanā. Šķiedrbetona ilgizturības izpēte"
Title in English "Application of fiber reinforced concrete in the production of railway sleepers. The durability test of fiber reinforced concrete"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Vitālijs Lūsis
Reviewer Artūrs Mačanovskis
Abstract Maģistra darba tēma ir šķiedrbetona pielietošana dzelzceļa gulšņu izgatavošanā. Šķiedrbetona ilgizturības izpēte. Galvenais darba mērķis ir izpētīt tērauda šķiedrbetona paraugu ilgizturību ar ieceri šķiedrbetona pielietošanai dzelzceļa gulšņu ražošanā. Latvijas tautsaimniecībā nozīmīgu vietu ieņem dzelzceļa tranzīts. Kvalitatīvi un ilgizturīgi dzelzceļa gulšņi nodrošina sliežu ceļa nepārtrauktu darbību. Dzelzceļa gulsnis ir svarīga sliežu ceļa virsbūves konstrukcija, kas nodod slodzes no sliežu ceļa uz balastu. Gulšņus ietekmē vairāki nelabvēlīgi faktori, tādi kā: dinamiska slodze no lokomotīvēm un vagoniem, agresīvas vides ietekme, sasalšanas un atkušanas cikli, mehāniskie bojājumi, sliežu ceļa saraušanās un izstiepšanās spēki temperatūras ietekmē. Atkarībā no gulšņu kvalitātes un pielietotiem materiāliem, ir noteikts to kalpošanas laiks. Viena no svarīgākajām gulšņu materiāla īpašībām ir to ilgizturība. Darba sākumā tiek aprakstīti dažādi materiāli, kuri tiek pielietoti dzelzceļa gulšņu ražošanā. Akcents tiek vērsts uz tērauda šķiedrbetonu pētīšanu, to darbību, fiziski-mehāniskām īpašībām un galvenokārt uz to ilgizturību. Tika apskatīti vairāki eksperimenti, saistīti ar tērauda šķiedrbetona ilgizturības izpēti. Darba praktiskajā daļā ir veikts lieces ilgizturības eksperiments ar tērauda šķiedrbetonu, ar 3,64% šķiedru apjomu pēc svara. Praktiskā eksperimenta gaitā tika konstatēts, ka testēšanas iekārtas darbības īpatnības būtiski ietekmēja galīgos ilgizturības eksperimenta rezultātus. Tomēr, apkopojot iegūto teorētisko un praktisko informāciju, tika secināts, ka tērauda šķiedrbetona pielietošana var uzlabot dzelzsbetona dzelzceļa gulšņu īpašības. Darba autors prezentēja šo tēmu 57. un 58. RTU zinātniski tehniskajās konferencēs 2016. un 2017. gadā. Darba apjoms: 9 tabulas, 62 attēli, 6 formulas, 28 literatūras avoti un 90 lappuses.
Keywords dzelzceļa gulšņi, šķiedrbetons, ilgizturība
Keywords in English railway sleepers, fiber reinforced conrete, durability
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 12.06.2017 17:14:48